Information till konsumenter

Information till konsumenter

 

Tekniska problemen med appen ”PoolTemp” lösta i de flesta fall

Många användare av appen ”PoolTemp” för Gullberg & Janssons poolvärmepumpar har dessvärre upplevt stora tekniska problem med appen under de senaste veckorna. De tekniska problemen har berott på serverinställningar hos vår tredjepartsleverantör och är nu lösta, men för vissa användare kan det fortfarande uppstå tekniska problem. För de användare som upplever fortsatta tekniska problem var vänlig och skicka ett e-mail till info@remove-this.gullbergjansson.se och ange din telefonmodell, om du är iPhone-användare eller Android-användare samt märket på din hemmarouter, då de tekniska problemen ibland kan bero på brandväggen i hemmaroutern eller på det lokala nätverket. WiFi-modulen stöder endast anslutning via 2,4 GHz, och det är därför viktigt att säkerställa att din router är inställd på endast 2,4 GHz under installationsprocessen. 

Vårt team kommer att arbeta hårt för att säkerställa att något liknande problem med appen inte inträffar igen. Vi vill även uppmärksamma att historiska värmekurvor i appen inte går att avläsa för närvarande, då vi prioriterat arbetet med att uppdatera appen, så att den kan användas normalt igen. Vi arbetar med att återigen kunna visa historiska värmekurvor så snart som möjligt.

Vi beklagar återigen det inträffade problemet med appen och tackar för ditt tålamod. Har du frågor eller kommentarer skicka gärna en e-post till info@remove-this.gullbergjansson.se 

Med vänliga hälsningar,

Teamet på Gullberg & Jansson

Uppdaterat 28 augusti 2018

 

 

Priser

Priserna på hemsidan och i produktkatalogen är rekommenderade cirkapriser inklusive moms och gäller från och med 2018-01-01 tillsvidare, men priserna kan komma att förändras löpande. Priserna gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.


Beställning

Beställning görs hos någon av Gullberg & Janssons auktoriserade återförsäljare. Kontaktuppgifter till våra återförsäljare finns på vår hemsida, Hitta din återförsäljare


Garanti och reklamationer

Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i Q-serien, V-serien, X-serien och S-serien omfattas av tre års fullservicegaranti och sju års materialgaranti för kompressorn. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i P-serien och V-serien för offentliga bad omfattas av två års materialgaranti och tre års materialgaranti för kompressorn.

Gullberg & Janssons pooltak och produkter från Zodiac, Walter och andra tillverkare omfattas av en materialgaranti med en specificerad garantitid, som gäller från produktens leveransdatum från Gullberg & Janssons lager. Specificerad garantitid för varje produkt finns angiven i produktkatalogen och på vår hemsida.

Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gäller inte skador som uppkommit av oaktsam användning, felaktig installation eller motsvarande omständigheter. Material- eller fullservicegarantin gäller material- eller funktionsfel som uppkommer under garantitiden.

Gullberg & Jansson ersätter reklamerad reservdel utan kostnad. Gullberg & Jansson ersätter ej kostnader gällande utfört arbete i samband med ett materialgarantiärende. Gullberg & Jansson ersätter dock de kostnader, som Gullberg & Jansson själv på förhand specificerat, i samband med ett fullservicegarantiärende.

Material- eller fullservicegaranti för poolvärmepumpar gäller inte frostsprängda värmeväxlare utan det är nödvändigt att genomföra vinterdränering för att undvika detta. För mer information om vinterdränering av poolvärmepumpar, läs gärna våra manualer på vår hemsida.

Material- eller fullservicegarantin gäller inte normalt slitage eller skador orsakade av yttre orsaker. Materialgarantin för pooltak gäller varken repor som uppkommit på grund av oaktsam användning eller skador på taket som uppkommit på grund av snölast eller storm. Materialgarantin gäller ej sträckningar i aluminiumprofiler eller algtillväxt i kanalplasten.

Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din återförsäljare. Reklamationsformulär finns för återförsäljaren att ladda ned på vår hemsida.


Leveranser

Leveranstid för lagerförda produkter som t.ex. poolvärmepumpar, pooltak i standardsortimentet och produkter från Zodiacs sortiment är normalt sett max 1 vecka från beställning. Leveranstid för färdigmonterade pooltak från standardsortimentet och för pooltak från specialsortimentet är normalt sett cirka 3-7 veckor. Leveranstid för Walu Pool och liner är normalt sett cirka 2-3 veckor. Leveranstid för Walu Roll och Walu Lock är normalt sett cirka 3-5 veckor. Leveranstider för övriga beställningsvaror sker enligt avtal med återförsäljaren. Aktuella leveranstider hittar ni här: Aktuella leveranstider

OBS! Vid leverans av pooltak i box åligger det köparen att vid ankomst själv lasta av produkten från lastbilen genom att öppna transportboxen och lyfta av samtliga varudetaljer var för sig. Lastbilschaufför kan av försäkringsskäl inte delta vid avlastning.

OBS! Pooltak är ömtåliga produkter och måste alltid hanteras varsamt. Vid leverans av Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock eller liner åligger det köparen vid ankomst att själv lasta av produkten från lastbilen.


Besiktning vid leverans

Vid leverans ska godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods. Likaså ska leveransens omfattning kontrolleras, så att inget fattas och att leveransen överensstämmer med beställningen. Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transportskador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan anmärkning ska göras på fraktsedelns kvittensdel.

Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning ska godset ändå tas emot, men en anmärkning om skadan/felet ska då göras på fraktsedelns kvittensdel. Vi uppmanar återförsäljaren att ta bilder på eventuell skada och maila dessa bilder till Gullberg & Jansson tillsammans med ifylld reklamationsblankett i samband med anmälan. Eventuella reklamationer ska alltid ske av återförsäljaren.


Eventuella returer

Återförsäljaren får inte returnera gods till Gullberg & Jansson, utan att först ha fått ett godkännande från Gullberg & Jansson.