Om det uppstår ett problem med din poolvärmepump kan ett felsökningsschema användas för att underlätta felsökningen.

När du gör en felsökning, utgå då alltid ifrån dokumentet som visar startsekvensen för den poolvärmepumpsmodell du vill felsöka för att sedan vid behov gå vidare till nästa relevanta dokument för respektive felindikation.