FAQ

FAQ

Välj din produkt

Hur fungerar en poolvärmepump?

När vi säger poolvärmepump menar vi en värmepump som utnyttjar energin i den omgivande luften för att värma poolvattnet, dvs. en luft/vatten-värmepump för swimmingpooler. De poolvärmepumpar som säljs av Gullberg & Jansson används således i huvudsak till just uppvärmning, men det går enkelt att vända processen också så att det inkommande vattnet kyls av i stället för värms upp.

För att sammanfatta processen så används elenergi för att uppta värmeenergi från en plats (den omgivande luften) och flytta den till en annan (slutligen poolvattnet). Poolvärmepumpen har en fläkt som "drar" den omgivande luften genom förångardelen. Det flytande köldmedia som finns inneslutet i förångarslingan absorberar då värmen från den omgivande luften och övergår i gasform. Den varma gasen passerar sedan igenom kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed temperaturen och en mycket het gas bildas som sedan passerar igenom kondensorn (värmeväxlaren). I kondensorn överförs värmen från den heta gasen till det kalla poolvattnet som cirkulerar genom den. Det varma vattnet går sedan tillbaka till swimmingpoolen. Den heta gasen övergår, medan den färdas, genom kondensorslingan till vätskeform och når återigen förångardelen där processen börjar om igen. Poolvärmepumpen verkar mycket effektivt under de månader en poolsäsong vanligtvis sträcker sig (maj-september). Verkningsgraden är beroende av omgivande temperatur samt temperaturen på poolvattnet. Eftersom poolsäsongen för de allra flesta sammanfaller med våra varmaste månader blir förutsättningarna för luftvattenvärmepumpen optimala.

Varför går det så långsamt att värma upp en pool?

Det beror på att det är en enorm energi som lagras i vattnet och den energin kan du inte snabbt generera med en värmepump utan att den blir oerhört kraftfull och dyr. Du måste ta med i beräkningen att det kommer att krävas några dagars kontinuerlig drift för att höja temperaturen. Det är väldigt individuellt hur många grader olika pooler höjs per dag men mellan 2-3 grader är de indikationer vi brukar få från våra kunder vilket också stämmer med våra egna mätningar. Vill du ha en snabbare uppvärmning bör du satsa på åtminstone en modell större än vad som normalt rekommenderas.

Varför är det så svårt att värma upp poolen om det är kallt ute, t.ex. 10 grader?

Det beror på att läckaget upp i luften blir väldigt stort och fattas det även isolering runt poolen kommer marken och grundvattnet att kyla poolen än mer. En poolvärmepump har också lägre effekt ju kallare utetemperatur det är. En tumregel brukar vara att man på ett effektivt sätt kan höja temperaturen i poolen med ca 10 grader jämfört med dygnsmedeltemperaturen.

Hur snabbt får man varmt i poolen?

Man brukar räkna med 2-3 graders ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du alltid välja en större modell i vårt sortiment. Det tar alltså ett antal dagar att värma upp poolen till önskad temperatur och då rekommenderar vi att poolvärmepumpen körs kontinuerligt. När temperaturen väl uppnåtts går oftast poolvärmepumpen inte mer än några timmar per dag beroende på väderlek och energiförluster.

Hur mycket kan jag spara med en poolvärmepump?

Det är svårt att ge ett allmänt svar på vad var och en kan tjäna på att använda en poolvärmepump. Det beror helt och hållet på en rad individuella faktorer. Jämför vi med det traditionella motalternativet, dvs. en elvärmare, kan du utgå från att du sparar in ca. 65-80 % av dina uppvärmningskostnader.

Vilka är fördelarna med poolvärmepump jämfört med solfångare?

Vi får ofta denna fråga trots att vi är leverantör av poolvärmepumpar. Poolvärmepumpens popularitet bygger, enligt vår mening, på att den är ett säkert alternativ. Den fungerar även de dagar då solen inte skiner och man behöver alltså inte oroa sig för vädret. Poolvärmepumpar bedöms ofta också som enklare att installera och underhålla jämfört med solfångare.

Kan era vertikala modeller verkligen stå helt fritt, dvs. utan tak?

Ja, det kan de. Det finns flera extra hål i bottenplattan för att t.ex. regnvatten inte skall stå kvar i maskinen. Det skadar dock inte att se till värmepumpen då och då och rengöra den från t.ex. nedfallna löv. Om överbyggnad ändå önskas var noga med att luftflödena inte begränsas, se manualen för din modell gällande avstånd till väggar, tak eller liknande.

Vad bör jag tänka på inför vinterförvaringen?

 

Det viktigaste är att dränera pumpen! På modeller som sålts före mars 2007 finns det oftast en separat dräneringsplugg som lätt skruvas av, varigenom dränering sker. På de senare modellerna sker dränering genom att man lossar rören för in- och utgående vatten och på så sätt låter vattnet rinna ur värmeväxlaren. Spola igenom värmeväxlaren med färskvatten inför vinterförvaringen. Kontakta alltid din återförsäljare om du behöver rådgivning! Sönderfrusna värmeväxlare omfattas ej av garantin. Vi rekommenderar också att värmepumpen täcks över på vintern för att skydda den mot yttre påverkan. Från och med juni 2007 levereras våra poolvärmepumpar med ett vinteröverdrag som är ett enkelt men skräddarsytt täcke som du trär över maskinen.

Varför skall jag välja att värma min pool med en poolvärmepump?

Att det är en energieffektiv och miljövänlig uppvärmning. Räkna med 65-80% besparing jämfört med elvärme. Detta medför en mycket god investeringslogik!

Att det ger dig möjlighet att hålla 27 grader i poolen under sommarsäsongen om du följer rekommendationerna i produktbladet. Väljer du en större modell kan säsongen förlängas ytterligare.Att poolvärmepumpen ej är direkt beroende av antalet soltimmar (som ex. en solfångare är) vilket gör att du får varmt i poolen även mulna somrar.

Att poolvärmepumpen installeras snabbt och enkelt. Elinstallation och anslutning av vatten är betydligt enklare än en installation av exempelvis en solfångare eller en värmeväxlare.

Att en poolvärmepump är enkel att underhålla. Dränera inför vintern och täck över med vinteröverdrag. Rengör förångarbatteriet vid behov för att luftflödet inte ska begränsas. Mer än så behövs inte!

Vilken modell skall jag välja?

Med stöd av Gullberg & Janssons Poolvärmepumpsväljare kan du själv säkerställa att du väljer rätt poolvärmepump för just dina uppvärmningsbehov och önskemål. Klicka här för att komma till Poolvärmepumpsväljaren 

Alla Gullberg & Jansson modeller håller samma höga kvalitet. Vilken modell du bör välja beror bland annat på vilken effekt du har behov av och hur värmepumpen ska placeras. Vid uppskattning av effektbehovet utgår man ifrån area poolytan har, sammantagen volym (hur många m³ vatten poolen har) samt den skillnad man kan förvänta sig mellan utomhustemperatur och önskad pooltemperatur. I praktiken spelar dock en rad andra faktorer in; vindexponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer och inte minst poolisolering samt övertäckning. Det är viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan olika poolkonstruktioners förmåga att behålla värmeenergi. Viktigast är dock, enligt vår erfarenhet, övertäckning av poolytan då en mycket stor andel av den förlorade värmeenergin försvinner just från poolens vattenyta. De rekommendationer som finns listade i våra produktblad kan ses som goda riktmärken om din pool är isolerad och övertäckt nattetid eller då den inte används.

 

Vad skiljer era vertikala och horisontella modeller åt?

Den huvudsakliga skillnaden är fläktriktningen. På våra vertikala modeller sitter fläkten på ovansidan och således skjuts utblåsluften rakt uppåt istället för åt sidan. Detta medför att ljudnivån upplevs något lägre om du befinner dig på ett par meters avstånd eftersom ljudet försvinner uppåt istället för rakt mot dig. En annan skillnad som den vertikala designen medför är att du kan placera den ena sidan helt nära en vägg om du har ont om utrymme.
Vad g
äller ingående komponenter skiljer sig de horisontella eller vertikala modellerna sig inte åt. 

Hur lång förväntad livslängd har Gullberg & Janssons poolvärmepumpar?

Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i P-serien, Q-serien, V-serien och X-serien uppskattas ha en förväntad livslängd på cirka 15 – 20 år, baserat på den livslängd man kan förvänta sig av de komponenter som normalt sett inte behöver bytas ut så som kompressor, värmeväxlare, förångare etc. Våra poolvärmepumpar i S-serien, avsedda för inomhuspool, förväntas användas året runt och livslängden uppskattas i detta fall till cirka 10-15 år. Under livslängden kan man dock förvänta sig att behöva byta andra delar i värmepumpen som en del av normalt slitage. 
Det är viktigt att man sköter underhållet av sin värmepump för att kunna få ut en lång livslängd.

Hur hittar jag närmaste återförsäljare?

Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se eller kontakta oss på info@remove-this.gullbergjansson.se alternativt på telefon +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Vilken garanti har ni på era poolvärmepumpar?

För våra poolvärmepumpar i Q-, V- , X- och S-serien uppgår garantin till 3 års fullservicegaranti och 7 års* materialgaranti för kompressorn. För våra poolvärmepumpar i P-serien uppgår garantin till 2 års fullservicegaranti och 3 års* materialgaranti för kompressorn.

För våra poolvärmepumpar i V-serien för offentliga bad uppgår garantin till 2 års materialgaranti samt 3 års materialgaranti för kompressorn*.

Vid kustnära installationer med salta vindar eller i andra hårt utsatta miljöer kan våra poolvärmepumpar i rostfritt stål (som inte är syrafast) så småningom angripas av rost. Detta påverkar inte värmepumpens funktion och är därmed inget som täcks av värmepumpens garanti.

Läs mer på våra allmänna villkor från 1 januari 2016.


*Den förlängda kompressorgarantin på 7 respektive 3 år gäller från 1 januari 2015.

Vad gör jag som slutkund vid ett problem med min poolvärmepump?

Vid ett eventuellt problem, kontakta din återförsäljare för hjälp. Vid fel i utrustningen kan du dock ha du god hjälp av den digitala displayen samt den medlevererade manualen (manualen finns ockå att ladda ner på vår hemsida, www.gullbergjansson.se). Vid ett fel i poolvärmepumpen är information om parameterinställningar, givarvärden och eventuella felkoder i displayen värdefull information för felsökning. Denna information ihop med serienumret på din värmepump kommer oftast att efterfrågas vid kontakt med din återförsäljare. Information om felkoders betydelse, hur parameter och givarvärden läses av finner du i din manual. Om du har frågor som din återförsäljare har svårt att svara på är du välkommen att kontakta oss på support@gullbergjansson.se.

Går det att kombinera poolvärmepump och solfångare?

Visst går det! Det har vi en antal kunder som gör. Det man skall vara aktsam för är dock att inte leda alltför varmt vatten från solfångarna direkt in i värmepumpen som då kan ta skada. Är du osäker på hur systemen skall kopplas samman rekommenderar vi att du frågar din återförsäljare.

Var skall jag placera min poolvärmepump?

Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt insug. På våra split-modeller speciellt anpassade för inomhuspooler placeras dock den separata värmeväxlarenheten inomhus. I manualerna som du kan hitta på vår hemsida, www.gullbergjansson.se, finns bilder och måttangivelser som hjälper dig att placera din poolvärmepump rätt.

Hur vet jag att jag har rätt flöde genom poolvärmepumpen?

Genom montaget av ett bypass-kit som består av tre ventiler (se manual) kan du själv reglera vattenflödet. Då du skall starta värmepumpen rekommenderar vi att du sakta släpper på vatten tills att värmepumpen startar av sig själv (våra värmepumpar är utrustade med en flödesvakt som känner av hur högt vattenflödet genom pumpen är). Före uppstart ställer du bypassventilen samt in- och utloppsventilerna helt öppna. Därefter stänger du sakta bypass ventilen som reglerar flödet mellan in- och utloppsrören tills värmepumpen startar. Värmepumpen kommer att visa felkoden EE3 så länge flödet är för lågt. När värmepumpen väl är igång kontrollerar du parameter A och B i displayen (dessa parametrar visar in- och utloppstemperatur) och säkerställer att differensen mellan dessa är 0-2 grader. Vid en för hög differens mellan parameter A och B behöver bypass ventilen stängas ytterligare.

Vilket underhåll behöver poolvärmepumpen?

Ett kontinuerligt underhåll garanterar optimal verkningsgrad. Det är därför en god idé att kontinuerligt rengöra förångarbatteriet för att luftflödet inte ska begränsas. Förångabatteriet är den del där luften sugs igenom i värmepumpen och där luftens energi tas upp. Ett enkelt sätt att rengöra denna del är med hjälp av en grov pensel och en dammsugare. Dra försiktigt med penseln vertikalt (i samma riktning som de tunna metallflänsarna löper) samtidigt som dammsugaren hjälper till att ta bort damm, pollen etc. som kan begränsa luftflödet. Gör detta vid fint väder, det får inte vara fuktigt ute.

Hur ställer jag temperaturen?


Det finns en utförlig beskrivning i respektive användarmanual. Manualerna kan du hitta på vår hemsida, www.gullbergjansosn.se.  Den fabriksinställda temperaturen är 27 grader.

Varför är det så liten skillnad i temperatur mellan in/utloppsvatten?

Värmepumpen arbetar med små skillnader i temperatur men cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dygn. Vi rekommenderar 0-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. Skillnaden mellan in- och utloppsvatten kan avläsas med hjälp av parameter A och B i displayen. Närmare beskrivning finns i användarmanualen som återfinns på vår hemsida, www.gullbergjansson.se.

Varför ska jag köpa ett pooltak?

Ett pooltak förlänger din badsäsong och minskar din energiförbrukning då poolen får en extra uppvärmningskälla. En solig dag kan temperaturen höjas med hela 6-8 grader! När vädret inte är gynnsamt badar du under taket och när sedan solen tittar fram skjuts hela taket enkelt bort och du badar under bar himmel. Ett pooltak skyddar mot löv, smuts och surt regnvatten. Du kan därför minska ditt användande av kemikalier. Ett pooltak förhindrar vattenavdunstning och kan användas som vintertäckning. Det uppfyller också lagstadgat krav på barnsäkerhet. 

Varför skall jag köpa ett pooltak från Gullberg & Jansson?

Ett pooltak från Gullberg & Jansson har en lång livslängd tack vare robusta konstruktioner, förstärkta aluminiumprofiler och paneler med UV-skydd på båda sidor. Samtliga modeller har mjuka och behagliga linjer och vi har varit noggranna med detaljerna. Vi har strävat efter att dölja nitar och rostfria skruvar och vi har stabila lösningar för utsatta funktioner som lås, gångjärn och hjul. Alla pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning. De är barnsäkra, kan snabbt låsas upp med nyckel och uppfyller lagstadgat krav på barnsäkerhet. Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är certifierade och godkända enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard (NF P 90 309) och de omfattas av tre års materialgaranti.
Vi har Nordens största utbud av prisvärda och väldesignade pooltak av hög kvalitet och erbjuder både ett standardsortiment med pooltak som levereras i en box som byggsats, samt ett specialsortiment med måttbeställda pooltak som levereras i färdigmonterade moduler för enkel installation. Besök gärna vår hemsida, www.gullbergjansson.se, vi har många pooltak att välja mellan!

Var produceras pooltaken?

Våra pooltak produceras i Ungern, av en av Europas ledande pooltakstillverkare.

Vilken pooltaksmodell skall jag välja?

Vi har ett standardsortiment som levereras som byggsats i box samt ett specialsortiment som levereras i färdigmonterade sektioner redo att installeras. Har din pool en romersk trappa eller en stege som sticker upp? Beroende på din pools utformning samt dina önskemål är vissa modeller bättre lämpade än andra. Börja gärna med att besöka vår hemsida www.gullbergjansson.se för att se på inspirationsbilder eller ladda ner vår katalog där du hittar alla våra modeller. Kontakta därefter din återförsäljare för råd och tips.

Är det möjligt att anpassa pooltakets mått efter önskemål?

Alla modeller ur vårt specialsortiment beställs och tillverkas enligt din önskan. Vårt standardsortiment som levereras i box går inte att få i andra mått än de standardmått som finns angivna.

Hur mycket plats tar pooltaket ihopskjutet?

Det beror såklart på hur stort ditt pooltak är men generellt kan man säga såhär:

Takets bredd ihopskjutet är den största sektionens bredd + 60 mm per övriga sektioner.
Dvs, är pooltaket i tre sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 120 mm.
Är pooltaket i fyra sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 180 mm. 
Är pooltaket i fem sektioner blir takets ihopskjutna bredd den största sektionens bredd + 240 mm.

Hur bred den största sektionen är kan du se på din ritning. 

Vi rekommenderar alltid förlängningsskenor som tillval så att man kan skjta hela pooltaket från poolen och därmed utnyttja poolens fulla längd. Förlängningsskenor till vårt standardsortiment, pooltak i box, köps i set om 3200 mm. Förlängningsskenor till pooltak i vårt specialsortiment måttbeställes i samband med pooltaket.  

Hur hittar jag närmaste återförsäljare?

Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se eller kontakta oss på info@remove-this.gullbergjansson.se alternativt på telefon +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Kan jag köpa ett färdigmonterat pooltak?

Alla modeller ur vårt specialsortiment levereras i färdigmonterade moduler klara att installeras. Till vårt standardsortiment som levereras som byggsats i box kan du välja att köpa till monteringstjänsten så att ditt pooltak kommer i färdiga sektioner. 

Vad är det för skillnad mellan kanalplast och klarplast?

Kanalplast ger ett naturligt insynsskydd för den som vill bada under pooltaket. Kanalplasten är lättare och består av kanaler med ett mellanrum av luft vilket ger den en något bättre isoleringsförmåga än klarplasten. Eventuella repor syns inte lika tydligt och inköpspriset är lägre än priset för klarplast.

Tänk på att det kan uppstå algtillväxt inne i kanalerna på ett pooltak utrustat med kanalplast och det går inte att få bort algerna när de väl har fått fäste. Algtillväxten ger missfärgningar på kanalplasten och brukar synas mest i nederkant av kanalerna, men kan också förekomma längre upp. Algtillväxt uppkommer då kondens lätt uppstår i kanalerna. Mest algtillväxt kan kanalplasten få om swimmingpoolen med pooltaket är placerad i skugga eller nära vegetation som gräs, buskar och träd etc. Pooltakets funktion och hållbarhet påverkas inte av eventuell algtillväxt inne i kanalerna.

För att minska risken för algtillväxt kan man se till att hålla marken runt pooltaket fri från vegetation. Om man som kund absolut inte vill ha algtillväxt inne i kanalplasten så rekommenderas ett pooltak utrustat med klarplast, som är helt utan kanaler. Missfärgningar på kanalplasten på grund av alger eller annan extern miljöpåverkan omfattas inte av den 3-åriga materialgarantin.

Pooltak med kanalplast från Gullberg & Jansson är mellan sex och tio mm tjocka.

Ett pooltak med klarplast är en exklusiv lösning för dig som vill simma under taket och ändå kunna se fritt ut. Vid stora temperaturskillnader bildas det dock lätt kondens på tak och väggar vilket kan försämra sikten. Pooltak med klarplast ger dig fritt ljusinsläpp och förhöjer effekten av din eventuella poolbelysning. Pooltak med klarplast från Gullberg & Jansson är mellan tre och fyra mm tjocka.

Besök gärna vår hemsida, www.gullbergjansson.se, eller bläddra i vår katalog för inspirationsbilder.

Vad beror ytliga sträckningsmärken i aluminiumprofilen på?

Gullberg & Janssons pooltak är tillverkade av anodiserade (eloxerade) aluminiumprofiler som ger ett mycket starkt skydd mot korrosion och slitage.  När den anodiserade aluminiumprofilen bockas i tillverkningsprocessen, för att få rätt utformning på själva pooltaket, så uppstår det ytliga sträckningsmärken i just den bockade aluminiumprofilen, vilket är fullt normalt. Sträckningsmärkena kommer att avta väsentligt i synbarhet efter cirka 3-6 månader, då pooltaket kommer i kontakt med luft/syre, vilket leder till en naturlig oxidation och samtidigt bibehålls ett mycket starkt skydd mot korrosion och slitage. Sträckningsmärken som uppkommer i den normala tillverkningsprocessen påverkar inte pooltakets funktion samt hållbarhet och omfattas inte av den 3-åriga materialgarantin. 

Behöver jag söka bygglov för mitt pooltak?

Det skiljer sig från kommun till kommun. Vi ber dig därför kontakta kommunen där pooltaket ska installeras.

Vilka garantier ger ni på era pooltak?

Samtliga pooltak i vårt standardsortiment omfattas av 3 års materialgaranti. Samtliga pooltak i vårt specialsortiment (måttanpassade) omfattas av 5 års materialgaranti.
Skador som uppkommer på grund av storm, försumlighet eller vårdslös hantering omfattas inte av garantin. Överbelastning orsakad av snö eller is betraktas som försumlighet.
Läs mer på våra allmänna villkor från 1 januari 2016.

Jag har behov av service och support. Hur gör jag?

Som konsument är det din återförsäljare du ska vända dig till med din fråga.

Hur skiljer sig montaget mellan standardmodellerna som levereras i box och modellerna i specialsortimentet?

Pooltak ur vårt standardsortiment levereras som byggsats i box och monteras av dig där du vill ha pooltaket. Pooltak ur vårt specialsortiment levereras i färdiga sektioner och går därför oftast snabbare att installera. Övriga installationsmoment är detsamma, oavsett om du köper ett pooltak ur vårt standard- eller ur vårt specialsortiment. 

Montagetiden varierar mellan standardmodellerna och modellerna i specialsortimentet. Standardmodellerna som levereras som byggsats innebär att man själv monterar alla delar på taksektionerna. För de flesta pooltak i vårt specialsortiment kommer delarna färdigmonterade.

Man bör räkna med att det tar cirka två timmar att montera en taksektion. Ju större pooltak man har, desto längre tid tar det.

Vilka verktyg behövs? Behövs specialverktyg?

Man klarar sig oftast med de verktyg man har hemma, t.ex. borrmaskin, skruvdragare, skruvmejslar, etc.  Pooltaken i vårt standardsortiment skruvas och popnitas ihop. Vid montering av paneler och dess lister använder man vanlig fönsterputs för att enkelt få listerna på plats. Popnittång, bits och fönsterputs till listerna medföljer i boxen. Det är viktigt att avlägsna all skyddsplast från sektionerna när dessa är installerade då det i direkt solljus finns risk för att skyddsplasten fastnar. Gå gärna in på vår hemsida och titta i installationsmanualen för den pooltaksmodell du är intresserad av. På vår hemsida, www.gullbergjansson.se, finns också en video som visar hur ett av våra pooltak monteras.

Ungefär hur lång tid tar en installation?

Tiden för installationen beror såklart på hur stort pooltak du har. För de mindre modellerna i vårt standardsortiment bör man räkna med två arbetsdagar för två personer. Följ monteringsanvisningen noggrant för många års bekymmersfri glädje.  Det gäller att vara mycket exakt med måtten och planhet vid montering. OBS! Måtten mellan skenorna måste hållas +- 1 mm för att installation ska bli korrekt och för att pooltaket ska omfattas av garantin.  Kontrollera både måttet mellan skenorna samt diagonalmåttet.

Hur många personer krävs vid en installation?

Det är rekommenderat att man är två eller tre personer vid både montering och installation. Det kan vara bra att ha ytterligare en person som hjälper till att lyfta sektionerna på plats när man installerar ett pooltak som det är lite större bredd på.

Vilket underhåll krävs?

Minimalt underhåll krävs under sommarsäsongen. Håll skenorna rena från sten, löv, grus och annat som kan hindra taksektionernas hjul från att löpa fritt över skenan. Om du vill rengöra pooltaket är det viktigt att först spola av det med rikligt med vatten för att skölja bort föremål som kan repa pooltaket. Använd ej högtryckstvätt! Var noga med att endast använda mjuka rengöringsartiklar. Använder man borstar och svampar finns det risk för att dessa kan repa pooltaket. Använd istället en mjuk microduk för att minimera repbildning. Tänk på att repor inte omfattas av garantin.

Hur förbereder jag mitt pooltak inför vintern?

Ett pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning. Inför vintern ska pooltaket säkras och låsas precis som när det i vanliga fall är stängt och ingen vistas innanför pooltaket. OBS! Under vintersäsongen ska man alltid se till att det inte samlas snö på pooltaket då detta kan orsaka skador. Alla våra pooltaksmodeller tål minst 45 kg vikt per kvadratmeter (enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard NF P 90 309. Tänk på att ett snölager blötsnö väger mer än vad man tror. Var försiktig när du tar bort snö så att pooltaket inte repas, en gummiraka kan vara ett bra alternativ för att minimera risken för repor och skador på pooltaket.

Är era pooltak vindsäkrade?

Pooltak från Gullberg & Jansson är permanent vindsäkrade upp till 27 m/s vid korrekt montering.

Hur lång är livslängden på ett pooltak ur standardsortimentet?

Ett pooltak består i princip av tre delar. Aluminiumprofiler, paneler och monteringsdetaljer (inkl. rörliga delar). Konstruktionen med aluminiumprofilerna är dimensionerade för att klara en belastning på minst 45 kg/m2. Med rätt skötsel i form av snöröjning är den förväntade livslängden långt över 20 år, och med mindre påfrestning förlänger man livstiden ytterligare. Panelerna har UV-skydd på båda sidor och har därför en livslängd på upp till 20 år. Dessa kan bytas ut vid behov vid av en renovering av taket. De rörliga delarna som lås, gångjärn och hjul med kullager kan behöva bytas ut oftare som en del av normalt slitage.

Tål pooltaket saltvatten?

Alla aluminiumprofiler på pooltaken från Gullberg & Jansson är anodiserade, även de som är pulverlackade, och anodiserad aluminium tål saltvatten.

 Anodisering (även kallad eloxering) är en process där man oxiderar hela ytan genom att sänka ner materialet i en elektrolyt. Det betyder att man egentligen gör hela ytan ”rostig” men jämnt och snyggt för att den inte ska oxideras av sig själv och få en flammig yta. Det ger samtidigt en tjockare och hållbarare oxiderad yta.

Rekommendationen är att pH i poolen hålls mellan 7,2 och 7,4 för att inte skada den anodiserade ytan, och att den genomsnittliga klorhalten inte överstiger 2 ppm. Om man chockklorerar poolen, och överstiger 2 ppm är det okej men bara under en kort period.

Jag skall beställa ett pooltak ur ert standardsortiment. Hur fungerar logistiken ut till mig som slutkund?

Vi erbjuder olika alternativ för leverans av pooltak ur vårt standardsortiment. Pooltaket kan levereras med lastbil till kunder med egen truck eller lastare. Det kan också levereras med lastbil inklusive 30 minuters avlastning där du har tid att bryta förpackning och plocka ner allt del för del. Vi rekommendera att ni är minst tre till fem personer beroende på takets storlek. Du kan också välja att få hela boxen levererad med kranbil mot ett extra tillägg.

Jag skall beställa ett specialanpassat pooltak. Hur fungerar logistiken ut till mig som slutkund?

Pooltak ur vårt specialsortiment levereras i färdigbyggda sektioner med kranbil. 

Vad kostar frakten ut till mig som slutkund?

Det beror på var i landet du bor. Kontakta din återförsäljare för ditt fraktpris.

Hur ska pooltaket transporteras?

Transport ska alltid ske i täckt fordon. Under transport ska produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning. Produkterna ska transporteras i originalemballage med lagenlig lastsäkring.

Pooltakssektioner ska transporteras stående på högkant, aldrig liggande plant.

OBS! Inga anmärkningar om t.ex. sprucken panel godtas som reklamation om produkten transporterats liggande. Inga skador som uppkommit till följd av ovarsam eller felaktig hantering efter det att produkten lämnat tillverkaren godtas som reklamation.

Vad bör jag göra vid mottagandet av mitt pooltak?

Leveransmottagning

Vid leverans ska godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Likaså ska leveransens omfattning kontrolleras, så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med beställningen.

Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transportskador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan anmärkning ska göras på fraktsedelns kvittensdel.

Transportskada eller brist/fel i leverans

Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning: ta emot godset och gör en anmärkning om skadan/felet på fraktsedelns kvittensdel. Kvittera aldrig utan att först göra denna anmärkning! Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan eller felet ska kunna regleras.

Både mottagare och chaufför ska därefter skriva under fraktsedeln. Mottagaren ska spara en kopia av fraktsedeln och/eller fraktsedelsnummer/kvittensnummer.

Anmäl därefter ev. skador till Gullberg & Jansson omgående eller senast åtta (8) dagar efter leveransmottagning. Reklamationsblankett finns att hitta på Gullberg & Janssons hemsida.

Digitalbilder på skadan både underlättar och påskyndar vår handläggning! Bilderna skickas till Gullberg & Jansson tillsammans med ifylld reklamationsblankett i samband med anmälan. Ta bilder på skadan när godset fortfarande står på flaket. Det är enbart Gullbeg & Jansson Partner som ska ha kontakt med support, så skicka in all information till de du köpt taket av.

OBS! Om inte mottagaren, dvs. den som skriver på fraktsedeln, gör en anmärkning på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras står mottagaren helt för risken. Eventuella skador som upptäcks i efterhand behandlas ej som transportskada. Fraktsedelskvittensen är att betrakta som en juridisk handling.

Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från Gullberg & Jansson.

OBS! Transportskada eller fel i leveransens omfattning enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom åtta (8) dagar efter leveransmottagning.

Dolda skador upptäckta efter leverans

Snarast efter leveransmottagning ska godset packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, ska anmälas till Gullberg & Jansson av mottagaren, innan produkten monteras och senast inom åtta (8) dagar efter leveransmottagning. Använd reklamationsblankett som finns att hitta på Gullberg & Janssons hemsida.

Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från Gullberg & Jansson.

OBS! Dold skada enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom åtta (8) dagar efter leveransmottagning.