Sandfilter

Boreal Sandfilter

Zodiacs väldesignade Boreal sandfilters är tillverkade av glasfiberförstärkt polyester för ökad tålighet mot mekaniskt slitage, ökad driftsäkerhet och lång förväntad livslängd. Flervägsventilen är sidomonterad vilket ger optimal filtrering. Boreal sandfilter fylls normalt sett med sand men vi rekommenderar alltid glasmediumet Crystal Clear, som ger dig renare och klarare vatten under längre tid. 

Boreal sandfilter har 3 års materialgaranti och själva tanken har 5 års materialgaranti. Vi rekommenderar att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per dygn för att uppnå en optimal vattenrening.