Saltklorinatorer

Saltklorinatorer

Ei² Expert
TRi Expert

Zodiac erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och och TRi Expert, med 2 resp. 3 års materialgaranti. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlättar poolens skötsel.

Saltklorinatorn Ei² Expert finns i tre storlekar och kan kombineras med pH Expert för automatisk pH-styrning. Saltklorinatorn TRi Expert finns i tre storlekar och kan kombineras med pH Link för automatisk pH-styrning eller Dual Link för automatisk pH- och klorstyrning. Medföljande POD-kit ger en enkel installation.

Saltklorinatorn minskar halten av illaluktande bundet klor (även kallat kloraminer), vilket ger ett behagligt och klart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon, jämfört med traditionell klorbehandling.

Våra saltklorinatorer behöver endast 0,4 % salthalt i poolvattnet, i likhet med Östersjöns bräckta vatten. Saltet används och återvinns kontinuerligt i processen. Nytt salt behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten. Det behövs 4 kg salt per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration. Till en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behövs det alltså 180 kg salt.

Saltklorinatorn är lätt att installera och använda på både nya och befintliga pooler. Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också en inbyggd flödesvakt som stannar klorproduktionen vid för lågt flöde.

OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer av plast eller titan. Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.

Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyrning rekommenderas TRi Expert med Dual Link.