MagnaPool-systemet

MagnaPool-systemet

MagnaPool Hydroxinator
MagnaPool Minerals
Crystal Clear
 

MagnaPool-systemet från Zodiac är ett välbeprövat och patenterat magnesiumbaserat vattenreningssystem.

MagnaPool-systemet skapar ett mjukt, skonsamt och kristallklart poolvatten. En stor fördel är att poolvattnet ger minskad irritation för hud och ögon. Detta beror på att MagnaPool-systemet avsevärt minskar halten av illaluktande bundet klor (även kallat kloraminer) i poolvattnet. Minskningen av kloraminer är störst jämfört med traditionell klorbehandling, men till och med 40% lägre jämfört med användning av en saltklorinator.

MagnaPool-systemet består av tre delar; MagnaPool Hydroxinator som automatiskt tillverkar fritt klor av den certifierade mineralblandningen MagnaPool Minerals samt filtermediumet Crystal Clear som ger högeffektiv filtrering och kristallklart poolvatten.

MagnaPool-systemet är miljövänligt och upprätthåller en mer stabil pH-balans i poolvattnet jämfört med övriga vattenbehandlingsmetoder.

Produktblad med rek. cirkapriser

Manual