Cirkulationspumpar

Cirkulationspumpar

FloPro
FloPro VS
FloPro VS AUT och iQPUMP
 

Poolens reningsverk består av cirkulationspump och sandfilter med filtermedium. Reningsverket är helt avgörande för poolvattnets kvalitet och kan ta bort cirka 80-90% av poolvattnets eventuella orenheter. Cirkulationspumpen är poolens hjärta och för optimal vattenrening rekommenderas att den totala poolvattenvolymen renas minst cirka fyra gånger per dygn.

Zodiac är en världens ledande kvalitetstillverkare av cirkulationspumpar med cirka 500 000 st. installationer runtom i världen. Zodiacs miljösmarta cirkulationspumpar, FloPro, FloPro VS och FloPro VS AUT, är energieffektiva, tystgående och har en lång förväntad livslängd. Cirkulationspumparna är enkla att installera och underhålla. Det stora förfiltret på 2,6 liter minskar också behovet av underhåll. 

FloPro VS respektive FloPro VS AUT är miljösmarta variabla hastighetspumpar med 8 respektive 10 olika hastigheter som erbjuder två huvudsakliga fördelar: minskad elförbrukning med upp till 90% och en mycket tystgående drift. FloPro VS AUT har samma prestanda som FloPro VS men måste alltid installeras med iQPUMP (WiFi-modul) så att cirkulationspumpen kan fjärrstyras via smartphone (iPhone/Android).

Produktblad med rek. cirkapriser

Räkna ut din årliga energibesparing med FloPro VS, FloPro VS AUT jämfört med FloPro här!