Automatisk pH- och klorstyrning

Automatisk pH- och klorstyrning

pH Expert
Chlor Expert
POD-kit
 

pH Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt pH-värdet i poolvattnet för att uppnå ett idealiskt pH-värde mellan 7,0-7,6.

Chlor Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt klorhalten i poolvattnet. Chlor Expert ska alltid användas tillsammans med pH Expert som kan säkerställa ett idealiskt pH-värde. På detta sätt kan du skapa en automatisk pH- och klorstyrning för att bibehålla ett rent och klart poolvatten och underlätta poolskötseln.

Komplettera din pH Expert och din Chlor Expert med POD-kit för ännu enklare installation.