Crystal Clear 1,0/3,0

Crystal Clear 1,0/3,0

310kr

Kategorier: ,

Crystal Clear filtermedium består av nyproducerat, krossat rent glas som bidrar till att skapa ett kristallklart poolvatten. Crystal Clear finns i två storlekar, fin- och grovkornig och kan användas istället för sand i sandfiltret. För att MagnaPool-systemet ska fungera tillfredsställande ska alltid Crystal Clear användas.

Crystal Clear med filtrering 20 μm är mer effektivt än den sand som vanligtvis används i ett sandfilter med filtrering 50 μm. Vattnet cirkulerar lättare genom glaset och renas därmed snabbare. En annan positiv effekt av Crystal Clear är att behovet av backspolning minskar, vilket kan leda till upp till 75% vattenbesparing jämfört med det traditionella filtreringsmediumet sand.

Det krävs 10% mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret jämfört med om sand används. Livslängden för Crystal Clear är dessutom hela tre gånger längre, uppåt cirka 12 år. Crystal Clear uppfyller EN 16713-1 standarden.

För optimal filtrering rekommenderas att sandfiltertanken fylls med en tredjedel Crystal Clear 1,0/3,0 mm i botten. Resterande två tredjedelar fylls med Crystal Clear 0,7/1,3 mm.