Kontroll APF Connect

Kontroll APF Connect

APF Connect finns som tillval till modellerna Classic, Advanced, External och Dive. Med APF Connect som
tillval använder du mobilen som fjärrkontroll för attöppna och stänga lamelltäcket. APF Connect kopplas
upp mot Bluetooth och kräver ingen internetanslutning. APF Connect är testad och godkänd enligt den franska
säkerhetsstandarden NF P 90-308.