Saltklorinatorer

Visar alla 7 resultat

Saltklorinatorer

Ei² Expert 10

12900kr

Saltklorinatorer

Ei² Expert 18

15900kr

Saltklorinatorer

Ei² Expert 25

18900kr

Saltklorinatorer

eXO iQ 10

17900kr

Saltklorinatorer

eXO iQ 18

19900kr

Saltklorinatorer

eXO iQ 22

22900kr

Saltklorinatorer

Dual Link

12900kr

SALTKLORINATORER

Gullberg & Jansson erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det
underlättar poolens skötsel och minskar driftskostnaden.

Våra saltklorinatorer är lätta att installera och använda. Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också en inbyggd flödesvakt som
stannar klorproduktionen vid för lågt flöde.

Saltklorinatorn minskar halten av illaluktande bundet klor (kloraminer), vilket ger ett behagligt och klart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon, jämfört med
traditionell klorbehandling.

Våra saltklorinatorer behöver endast 0,4 % salthalt i poolvattnet, i likhet med Östersjöns bräckta vatten. Saltet används och återvinns kontinuerligt i processen.
Nytt salt behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten. Det behövs 4 kg salt per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration. Till en 4 x 8 m pool på
cirka 45 m3 behövs det alltså 180 kg salt.

Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyrning rekommenderas eXO iQ med Dual Link.

OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer av plast eller titan.

Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.

EI² EXPERT

Saltklorinatorn Ei² Expert finns i tre storlekar och kan kombineras med pH Expert
för automatisk pH-styrning. Ei² Expert har två års materialgaranti.

EXO IQ

Saltklorinatorn eXO iQ finns i tre storlekar och styrs enkelt via din smartphone
med sin inbyggda WiFi modul. Genom gratisappen iAquaLink och pH Link/Dual
Link styr du enkelt ph- och klorproduktion. eXO iQ har tre års materialgaranti på
produkten och ett års materialgaranti på dess sensorer.

PH LINK OCH DUAL LINK

pH Link – kombinera med eXO iQ för automatisk pH-styrning.

Dual Link – kombinera med eXO iQ för automatisk pH-och klorstyrning.