Saltklorinatorer

Visar alla 7 resultat

Ei2 Expert

Ei² Expert 10

12900kr

Ei2 Expert

Ei² Expert 18

15900kr

Ei2 Expert

Ei² Expert 25

18900kr

eXO iQ

eXO iQ 10

17900kr

eXO iQ

eXO iQ 18

19900kr

eXO iQ

eXO iQ 22

22900kr

Saltklorinatorer

Dual Link

12900kr

Gullberg & Jansson erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlättar poolens skötsel. Våra saltklorinatorer är lätta att installera och använda.

Med boost-funktionen kan du snabbt öka klorproduktionen vid behov och med low-funktionen kan du snabbt minska klorproduktionen när poolen inte används. Det finns också en inbyggd flödesvakt som stannar klorproduktionen vid för lågt flöde.

Saltklorinatorn minskar halten av illaluktande bundet klor (kloraminer), vilket ger ett behagligt och klart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon, jämfört med traditionell klorbehandling. Våra saltklorinatorer behöver endast 0,4 % salthalt i poolvattnet, i likhet med Östersjöns bräckta vatten.

Saltet används och återvinns kontinuerligt i processen. Nytt salt behöver endast tillsättas när man tappar ut poolvatten. Det behövs 4 kg salt per m3 för att uppnå 4 g/l (4000 ppm) koncentration. Till en 4 x 8 m pool på cirka 45 m3 behövs det alltså 180 kg salt.

Vill du ha en saltklorinator med automatisk pH- och klorstyrning rekommenderas eXO iQ med Dual Link. OBS! Använd inte en saltklorinator om du har rostfria pooldetaljer eller bronspumpar utan använd endast detaljer av plast eller titan. Tänk också på att löpande kontrollera pH-värdet och klorhalten i ditt poolvatten.