Vattenrening


Vattenrening

Magnapool®

MagnapoolSystemet från Zodiac är ett välbeprövat och patenterat magnesiumbaserat vattenreningssystem.

Saltklorinatorer

Saltklorinatorer minskar halten av illaluktande bundet klor (kloraminer), vilket ger ett behagligt och kloart poolvatten med minskad irritation för hud och ögon, jämfört med traditionell klorbehandling. Gullberg & Jansson erbjuder två olika modeller av miljösmarta saltklorinatorer, Ei² Expert och eXO iQ. Att tillverka eget klor med en saltklorinator är populärt då det underlättar poolens skötsel och minskar driftskostnaden.

Automatisk pH- och klorstyrning

pH Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt
pH-värdet i poolvattnet för att uppnå ett idealiskt pH-värde mellan 7,0-7,6.

Chlor Expert från franska Zodiac mäter och korrigerar via rätt dosering automatiskt klorhalten i poolvattnet.

UV-renare

En UV-renare renare på ett effektivt och miljövänligt sätt poolvattnet. OBS! UV-renare ska användas som komplement till kemisk rening!

Cirkulationspumpar och filter

Poolens reningsverk består av cirkulationspump och filter med filtermedium. Reningsverket är helt avgörande för poolvattnets kvalitet och kan ta bort cirka 80-90% av poolvattnets eventuella orenheter.