Poolvärmepumpar

Poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson

Här hittar du effektiva och energibesparande poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson. Våra poolvärmepumpar är utvecklade och designade i Sverige och kännetecknas av hög kvalitet, låg ljudnivå och för att de är miljövänliga. En poolvärmepump från Gullberg & Jansson kan enkelt installeras på redan befintligt poolsystem. Dessutom förlänger du badsäsongen från tidig vår till sen höst genom att använda en PVP (poolvärmepump) från Gullberg & Jansson. Våra modeller: P-serien, Bonum Inverter, Melius Inverter Intus Inveter, V-serien Inverter för offentlig pool.

Läs mer →

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Klimatsmart poolvärmepump

Våra poolvärmepumpar har en hög effekt, högt COP värde, vilket leder till lägre elförbrukning. Med lägre elkonsumtion bidrar du till hållbar energi. Våra poolvärmepumpar är dessutom utrustade med det miljövänliga köldmediet R32, med lågt GWP (Global Warming Potential) vilket ger lägre klimatpåverkan.

För att få så effektiv och klimatsmart uppvärmning för din pool rekommenderar vi att du kombinerar poolvärmepump med ett pooltak eller något annat alternativ som poolskydd. Kalla vindar kan snabbt kyla ner poolvattnet och genom att täcka poolen håller du kvar värmen och på så sätt kan du hålla nere din energiförbrukning.

Genom att aktivt göra genomtänkta produktval så som att välja en miljövänlig poolvärmepump, bidrar du till ett mer hållbart samhälle. Väljer du även saltklorinator i stället för tillsatt klor för att rena din pool eller UVC-lampa som komplement för att minska smuts i poolen, har du gjort ytterligare bra miljövänliga produktval för din pool.

Poolvärmepump är en effektiv uppvärmningskälla

Poolvärmepumpar är ett säkert och tryggt alternativ som värmare till pool och bidrar till att du kan minska uppvärmningskostnaderna för din pool.

En värmepump för pool utnyttjar, precis som luftvärmepumpar, energin från luften. Detta gör poolvärmepumpar till den vanligaste och mest effektiva uppvärmningskällan för pool.

Kontinuerlig utveckling

Våra kunders önskemål, ny teknik och miljökrav är i fokus vid produktutveckling.

Vi har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer om materialval och teknikförbättringar för att hela tiden sträva mot att ligga i framkant och leda utvecklingen av optimala poolvärmepumpar. För oss är det viktigt att ha kunskap om de komponenter som våra poolvärmepumpar består av samt att kunna påverka valet.

Varför ska du välja en Poolvärmepump?

1. Energibesparande

Med en poolvärmpump kan du hålla en poolvärme på cirka 28 grader under sommarsäsongen om du följer rekommendationer i produktbladet. Jämfört med elvärme kan du räkna med en besparing på 65-85%, vilket medför en mycket god investeringslogik. Verkningsgraden, COP värdet, är högt på våra värmepumpar vilket innebär att du får en hög effekt till en låg elförbrukning.

Det går att kombinera poolvärmepump och solfångare men man ska vara aktsam att inte leda alltför varmt vatten från solfångarna direkt in i poolvärmepump som då kan ta skada. Är du osäker på hur systemen skall kopplas samman rekommenderar vi att du frågar din återförsäljare.

Ett smart tips för att energibespara är kombinationen poolvärmepump och pooltak, vilket ger dig extra uppvärmning gratis. En varm sommarmånad kan du få upp till 30 grader varmt i din pool utan att tillföra energi. Med ett pooltak blir det samma extra uppvärmningseffekt som i ett växthus. En otäckt pool utan tillförd energi blir aldrig varmare än cirka 20 grader.

2. Robust kvalitet, lång livslängd och ett säkert alternativ

Våra värmare för pool kännetecknas genomgående av hög kvalitet vad gäller material- och komponentval samt tilltalande design. Detta gör att våra poolvärmepumpar har en lång livslängd.

3. Högklassig service och support

Vi satsar en stor del av våra resurser på att skapa ett bekymmersfritt produktägande för konsumenter. Vi har tillgång till ett stort nätverk av servicepartners samt reservdelar och kan på så sätt ge högklassig service och support för värmare till pool.

Hur installerar man en poolvärmepump?

Våra poolvärmepumpar installeras snabbt och enkelt. Elinstallation och anslutning av vatten är betydligt enklare än en installation av exempelvis en solfångare eller en värmeväxlare.

En PVP kan enkelt installeras på redan befintligt poolsystem och installeras alltid på trycksidan. Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt luftintag. På våra split-modeller som är speciellt anpassade för inomhuspooler placeras dock den separata värmeväxlarenheten inomhus.

Hitta rätt poolvärmepump

Det finns många olika behov och krav på PVP och därför erbjuder vi ett brett sortiment av poolvärmepumpar anpassade för det nordiska klimatet. Alla Gullberg & Jansson modeller håller samma höga kvalitet.

För att hitta rätt poolvärmepump i vårt sortiment finns det en hel del faktorer som är avgörande. Exempelvis så är storleken på pool en avgörandehetsfaktor. Olika PVP krävs beroende om du har 3×6 pool uppvärmning eller om du har 4×8 pool uppvärmning.

Vilken modell du bör välja beror bland annat på vilken effekt du har behov av och hur värmepumpen ska placeras. Vid uppskattning av effektbehovet utgår man ifrån area poolytan har, sammantagen volym (hur många m³ vatten poolen har) samt den skillnad man kan förvänta sig mellan utomhustemperatur och önskad pooltemperatur. I praktiken spelar dock en rad andra faktorer in; vindexponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer och inte minst poolisolering samt övertäckning.

Det är viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan olika poolkonstruktioners förmåga att behålla värmeenergi. Viktigast är dock, enligt vår erfarenhet, övertäckning av poolytan då en mycket stor andel av den förlorade värmeenergin försvinner just från poolens vattenyta. De rekommendationer som finns listade i våra produktblad kan ses som goda riktmärken om din pool är isolerad och övertäckt nattetid eller då den inte används.

Vill du att din pool ska gå tyst, kunna värmas upp snabbt eller ha en längre poolsäsong så kräver det en extra effektiv poolvärmepump. Två andra avgörande faktorer som avgör ditt val är den önskade badtemperaturen eller om du vill kunna styra din poolvärmepump med WiFi.

De flesta av våra modeller är utrustade med en steglös inverterkompressor för högsta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibesparing. Silent-läget ger modellerna tystgående drift. Vissa av våra modeller är WiFi-kompatibla, så att poolvärmepumpen enkelt kan styras via en app i din smartphone. En av våra poolvärmepumpar har ett unikt splitsystem med en utedel och en inomhusdel. Alla våra poolvärmepumpar har inbyggd flödesvakt för att säkerhetsställa att poolvärmepumpen stängs av vid lågt flöde. Du behöver dock köpa till en By pass för att reglera vattenflödet i PVP. Gullberg & Janssons Inverter poolvärmepumpar har frekvensstyrd kompressor och varvtalsstyrd fläktmotor som möjliggör en tystare poolvärmepump.

Hur fungerar en poolvärmepump?

Rent tekniskt fungerar en värmare till pool på samma sätt som en luftvärmepump. När vi säger poolvärmepump menar vi en värmepump som utnyttjar energin i den omgivande luften för att värma poolvattnet, dvs. en luft/vatten-värmepump för swimmingpooler.

För att sammanfatta processen så används elenergi för att uppta värmeenergi från en plats (den omgivande luften) och flytta den till en annan (slutligen poolvattnet). Poolvärmepumpen har en fläkt som ”drar” den omgivande luften genom förångardelen. Det flytande köldmedia som finns inneslutet i förångarslingan absorberar då värmen från den omgivande luften och övergår i gasform. Den varma gasen passerar sedan igenom kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed temperaturen och en mycket het gas bildas som sedan passerar igenom kondensorn (värmeväxlaren). I kondensorn överförs värmen från den heta gasen till det kalla poolvattnet som cirkulerar genom den. Det varma vattnet går sedan tillbaka till swimmingpoolen. Den heta gasen övergår, medan den färdas, genom kondensorslingan till vätskeform och når återigen förångardelen där processen börjar om igen. Poolvärmepumpen verkar mycket effektivt under de månader en poolsäsong vanligtvis sträcker sig (maj-september). Verkningsgraden är beroende av omgivande temperatur samt temperaturen på poolvattnet. Eftersom poolsäsongen för de allra flesta sammanfaller med våra varmaste månader blir förutsättningarna för användandet av luftvattenvärmepump optimala.

Vanliga frågor om Poolvärmepumpar

Hur vet jag att jag har rätt flöde genom poolvärmepumpen?

Vi rekommenderar att du köper till en By pass till din värmepump, ett tillbehör som består av tre ventiler och som hjälper dig att reglera vattenflödet.

Då du skall starta värmepumpen rekommenderar vi att du sakta släpper på vatten tills att värmepumpen startar av sig själv (våra värmepumpar är utrustade med en flödesvakt som känner av hur högt vattenflödet genom pumpen är). Före uppstart ställer du bypassventilen samt in- och utloppsventilerna helt öppna. Därefter stänger du sakta bypass ventilen som reglerar flödet mellan in- och utloppsrören tills värmepumpen startar. Värmepumpen kommer att visa felkoden EE3 så länge flödet är för lågt. När värmepumpen väl är igång kontrollerar du skillnaden mellan in- och utloppstemperaturen och säkerställer att differensen mellan dessa är 0-2 grader. Vid en för hög differens mellan in- och utloppstemperaturen behöver bypass ventilen stängas ytterligare.

Varför går det så långsamt att värma upp en pool?

Det beror på att det är en enorm energi som lagras i vattnet och den energin kan du inte snabbt generera med en värmepump utan att den blir oerhört kraftfull och dyr. Du måste ta med i beräkningen att det kommer att krävas några dagars kontinuerlig drift för att höja temperaturen. Det är väldigt individuellt hur många grader olika pooler höjs per dag men mellan 2-3 grader är de indikationer vi brukar få från våra kunder vilket också stämmer med våra egna mätningar. Vill du ha en snabbare uppvärmning bör du satsa på åtminstone en modell större än vad som normalt rekommenderas.

Varför är det så svårt att värma upp poolen om det är kallt ute, t. Ex. 10 grader?

Det beror på att läckaget upp i luften blir väldigt stort och fattas det även isolering runt poolen kommer marken och grundvattnet att kyla poolen än mer. En poolvärmepump har också lägre effekt ju kallare utetemperatur det är. En tumregel brukar vara att man på ett effektivt sätt kan höja temperaturen i poolen med ca 10 grader jämfört med dygnsmedeltemperaturen.

Hur snabbt får man varmt i poolen?

Man brukar räkna med 2-3 graders ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du alltid välja en större modell i vårt sortiment. Det tar alltså ett antal dagar att värma upp poolen till önskad temperatur och då rekommenderar vi att poolvärmepumpen körs kontinuerligt. När temperaturen väl uppnåtts går oftast poolvärmepumpen inte mer än några timmar per dag beroende på väderlek och energiförluster.

Vad bör jag tänka på inför vinterförvaringen?

Det viktigaste är att dränera pumpen! På modeller som sålts före mars 2007 finns det oftast en separat dräneringsplugg som lätt skruvas av, varigenom dränering sker. På de senare modellerna sker dränering genom att man lossar rören för in- och utgående vatten och på så sätt låter vattnet rinna ur värmeväxlaren. Spola igenom värmeväxlaren med färskvatten inför vinterförvaringen. Kontakta alltid din återförsäljare om du behöver rådgivning! Sönderfrusna värmeväxlare omfattas inte av garantin. Vi rekommenderar också att värmepumpen täcks över på vintern för att skydda den mot yttre påverkan. Från och med juni 2007 levereras våra poolvärmepumpar med ett vinteröverdrag som är ett enkelt men skräddarsytt täcke som du trär över maskinen. Rengör förångarbatteriet vid behov för att luftflödet inte ska begränsas. Mer än så behövs inte!

Hur lång förväntad livslängd har gullberg & janssons poolvärmepumpar?

De flesta av Gullberg & Janssons poolvärmepumpar uppskattas ha en förväntad livslängd på cirka 15 – 20 år, baserat på den livslängd man kan förvänta sig av de komponenter som normalt sett inte behöver bytas ut så som kompressor, värmeväxlare, förångare etc. Vår poolvärmepump som är avsedd för inomhuspool, förväntas användas året runt och livslängden uppskattas i detta fall till cirka 10-15 år. Det är viktigt att man sköter underhållet av sin värmepump för att kunna få ut en lång livslängd.

Hitta din återförsäljare!

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Våra priser gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

Garantier

Ett garanterat tryggt köp

Vi står för service, garantier, lager och reservdelar samt utbildning av återförsäljare. Vi garanterar att våra produkter håller vad de lovar.

Service & Support

Vi finns alltid med dig

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.