Poolvärmepumpar

Miljösmarta poolvärmepumpar

Våra miljösmarta poolvärmepumpar förlänger badsäsongen och du får samtidigt en energieffektiv och miljövänlig uppvärmning av din pool. Våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående av hör kvalitet vad gäller material- och komponentval samt tilltalande design.

En poolvärmepump utnyttjar energi från luften och jämfört med elvärme kan du räkna med en besparing om 65-85%. Detta gör poolvärmepumpar till den vanligaste och mest effektiva uppvärmningskällan för pool.

Vi erbjuder ett brett sortiment av poolvärmepumpar anpassade för det nordiska klimatet. Våra poolvärmepumpar är WiFi-kompatibla, tystgående och energibesparande. De är dessutom utrustade med det miljövänliga köldmediet R32*, med lågt GWP (Global Warming Potential) och lägre klimatpåverkan.

Modellerna i Q- och X-serien är utrustade med en steglös inverterkompressor för högsta möjliga värmeeffekt, verkningsgrad och energibesparing. Silent-läget ger modellerna tystgående drift. Q-serien, X-serien och S-serien är WiFi-kompatibla, så att poolvärmepumpen enkelt kan styras via en app i din smartphone.

Våra poolvärmepumpar i S-serien har ett unikt splitsystem utvecklat för inomhuspool.

Alla våra poolvärmepumpar har inbyggd flödesvakt för att säkerhetsställa att poolvärmepumpen stäng av vid lågt flöde.

*Poolvärmepumparna i S- och V-serien är utrustade med köldmediet R410.

Läs mer →

Mer information om Poolvärmepump

Här har vi samlat de frågor och den information våra kunder ofta söker när de letar efter en poolvärmepump.

Energibesparande poolvärmepumpar

Våra miljösmarta poolvärmepumpar förlänger badsäsongen och du får samtidigt en energieffektiv och miljövänlig uppvärmning av din pool. Jämfört med elvärme kan du räkna med en besparing om 65-85%, vilket medför en mycket god investeringslogik.

Robust kvalitet och lång livslängd

Våra poolvärmepumpar kännetecknas genomgående av hög kvalitet vad gäller material- och komponentval samt tilltalande design. Detta gör att våra poolvärmepumpar har en lång livslängd. Under livslängden kan man dock förvänta sig att behöva byta delar i poolvärmepumpen som en del av normalt slitage.

Högklassig service och support

Vi satsar en stor del av våra resurser på att skapa ett bekymmersfritt produktägande för konsumenter och i detta är tillgången till vårt nätverk av servicepartners, reservdelar och högklassig service och support viktiga ingredienser.

Vi rekommenderar

Med rätt tillbehör presterar din poolvärmepump ännu bättre. Vi rekommenderar alltid att installera våra poolvärmepumpar med ett markstativ för att skydda poolvärmepumpen från löv, smuts, isbildning etc och ett by-pass kit för att underlätta drift och service.

Allmänt

HUR FUNGERAR EN POOLVÄRMEPUMP?

När vi säger poolvärmepump menar vi en värmepump som utnyttjar energin i den omgivande luften för att värma poolvattnet, dvs. en luft/vatten-värmepump för swimmingpooler. De poolvärmepumpar som säljs av Gullberg & Jansson används således i huvudsak till just uppvärmning, men det går enkelt att vända processen också så att det inkommande vattnet kyls av i stället för värms upp.

För att sammanfatta processen så används elenergi för att uppta värmeenergi från en plats (den omgivande luften) och flytta den till en annan (slutligen poolvattnet). Poolvärmepumpen har en fläkt som ”drar” den omgivande luften genom förångardelen. Det flytande köldmedia som finns inneslutet i förångarslingan absorberar då värmen från den omgivande luften och övergår i gasform. Den varma gasen passerar sedan igenom kompressorn. I kompressorn höjs trycket och därmed temperaturen och en mycket het gas bildas som sedan passerar igenom kondensorn (värmeväxlaren). I kondensorn överförs värmen från den heta gasen till det kalla poolvattnet som cirkulerar genom den. Det varma vattnet går sedan tillbaka till swimmingpoolen. Den heta gasen övergår, medan den färdas, genom kondensorslingan till vätskeform och når återigen förångardelen där processen börjar om igen. Poolvärmepumpen verkar mycket effektivt under de månader en poolsäsong vanligtvis sträcker sig (maj-september). Verkningsgraden är beroende av omgivande temperatur samt temperaturen på poolvattnet. Eftersom poolsäsongen för de allra flesta sammanfaller med våra varmaste månader blir förutsättningarna för luftvattenvärmepumpen optimala.

VARFÖR GÅR DET SÅ LÅNGSAMT ATT VÄRMA UPP EN POOL?

Det beror på att det är en enorm energi som lagras i vattnet och den energin kan du inte snabbt generera med en värmepump utan att den blir oerhört kraftfull och dyr. Du måste ta med i beräkningen att det kommer att krävas några dagars kontinuerlig drift för att höja temperaturen. Det är väldigt individuellt hur många grader olika pooler höjs per dag men mellan 2-3 grader är de indikationer vi brukar få från våra kunder vilket också stämmer med våra egna mätningar. Vill du ha en snabbare uppvärmning bör du satsa på åtminstone en modell större än vad som normalt rekommenderas.

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT VÄRMA UPP POOLEN OM DET ÄR KALLT UTE, T.EX. 10 GRADER?

Det beror på att läckaget upp i luften blir väldigt stort och fattas det även isolering runt poolen kommer marken och grundvattnet att kyla poolen än mer. En poolvärmepump har också lägre effekt ju kallare utetemperatur det är. En tumregel brukar vara att man på ett effektivt sätt kan höja temperaturen i poolen med ca 10 grader jämfört med dygnsmedeltemperaturen.

HUR SNABBT FÅR MAN VARMT I POOLEN?

Man brukar räkna med 2-3 graders ökning av temperaturen per dag. Vill du ha en snabbare uppvärmning kan du alltid välja en större modell i vårt sortiment. Det tar alltså ett antal dagar att värma upp poolen till önskad temperatur och då rekommenderar vi att poolvärmepumpen körs kontinuerligt. När temperaturen väl uppnåtts går oftast poolvärmepumpen inte mer än några timmar per dag beroende på väderlek och energiförluster.

HUR MYCKET KAN JAG SPARA MED EN POOLVÄRMEPUMP?

Det är svårt att ge ett allmänt svar på vad var och en kan tjäna på att använda en poolvärmepump. Det beror helt och hållet på en rad individuella faktorer. Jämför vi med det traditionella motalternativet, dvs. en elvärmare, kan du utgå från att du sparar in ca. 65-80 % av dina uppvärmningskostnader.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED POOLVÄRMEPUMP JÄMFÖRT MED SOLFÅNGARE?

Vi får ofta denna fråga trots att vi är leverantör av poolvärmepumpar. Poolvärmepumpens popularitet bygger, enligt vår mening, på att den är ett säkert alternativ. Den fungerar även de dagar då solen inte skiner och man behöver alltså inte oroa sig för vädret. Poolvärmepumpar bedöms ofta också som enklare att installera och underhålla jämfört med solfångare.

VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ INFÖR VINTERFÖRVARINGEN?

Det viktigaste är att dränera pumpen! På modeller som sålts före mars 2007 finns det oftast en separat dräneringsplugg som lätt skruvas av, varigenom dränering sker. På de senare modellerna sker dränering genom att man lossar rören för in- och utgående vatten och på så sätt låter vattnet rinna ur värmeväxlaren. Spola igenom värmeväxlaren med färskvatten inför vinterförvaringen. Kontakta alltid din återförsäljare om du behöver rådgivning! Sönderfrusna värmeväxlare omfattas ej av garantin. Vi rekommenderar också att värmepumpen täcks över på vintern för att skydda den mot yttre påverkan. Från och med juni 2007 levereras våra poolvärmepumpar med ett vinteröverdrag som är ett enkelt men skräddarsytt täcke som du trär över maskinen.

Inför köp

VARFÖR SKALL JAG VÄLJA ATT VÄRMA MIN POOL MED EN POOLVÄRMEPUMP?

Att det är en energieffektiv och miljövänlig uppvärmning. Räkna med 65-80% besparing jämfört med elvärme. Detta medför en mycket god investeringslogik!

Att det ger dig möjlighet att hålla 27 grader i poolen under sommarsäsongen om du följer rekommendationerna i produktbladet. Väljer du en större modell kan säsongen förlängas ytterligare.Att poolvärmepumpen ej är direkt beroende av antalet soltimmar (som ex. en solfångare är) vilket gör att du får varmt i poolen även mulna somrar.

Att poolvärmepumpen installeras snabbt och enkelt. Elinstallation och anslutning av vatten är betydligt enklare än en installation av exempelvis en solfångare eller en värmeväxlare.

Att en poolvärmepump är enkel att underhålla. Dränera inför vintern och täck över med vinteröverdrag. Rengör förångarbatteriet vid behov för att luftflödet inte ska begränsas. Mer än så behövs inte!

VILKEN MODELL SKALL JAG VÄLJA?

Alla Gullberg & Jansson modeller håller samma höga kvalitet. Vilken modell du bör välja beror bland annat på vilken effekt du har behov av och hur värmepumpen ska placeras. Vid uppskattning av effektbehovet utgår man ifrån area poolytan har, sammantagen volym (hur många m³ vatten poolen har) samt den skillnad man kan förvänta sig mellan utomhustemperatur och önskad pooltemperatur. I praktiken spelar dock en rad andra faktorer in; vindexponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer och inte minst poolisolering samt övertäckning. Det är viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan olika poolkonstruktioners förmåga att behålla värmeenergi. Viktigast är dock, enligt vår erfarenhet, övertäckning av poolytan då en mycket stor andel av den förlorade värmeenergin försvinner just från poolens vattenyta. De rekommendationer som finns listade i våra produktblad kan ses som goda riktmärken om din pool är isolerad och övertäckt nattetid eller då den inte används.

HUR LÅNG FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD HAR GULLBERG & JANSSONS POOLVÄRMEPUMPAR?

Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i P-serien, Q-serien och X-serien uppskattas ha en förväntad livslängd på cirka 15 – 20 år, baserat på den livslängd man kan förvänta sig av de komponenter som normalt sett inte behöver bytas ut så som kompressor, värmeväxlare, förångare etc. Våra poolvärmepumpar i S-serien, avsedda för inomhuspool, förväntas användas året runt och livslängden uppskattas i detta fall till cirka 10-15 år. Under livslängden kan man dock förvänta sig att behöva byta andra delar i värmepumpen som en del av normalt slitage.
Det är viktigt att man sköter underhållet av sin värmepump för att kunna få ut en lång livslängd.

HUR HITTAR JAG NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE?

Hitta din närmaste återförsäljare direkt på www.gullbergjansson.se eller kontakta oss på info@gullbergjansson.se alternativt på telefon +46 42 311 15 00 så hjälper vi dig.

Garanti & Service

VILKEN GARANTI HAR NI PÅ ERA POOLVÄRMEPUMPAR?

GARANTIER 

Poolvärmepumpar (2022-) 

X-serien: 4 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti på kompressorn. 

Q-serien, S-serien: 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti på kompressorn. 

P-serien: 2 års fullservicegaranti och 3 års materialgaranti på kompressorn. 

V-serien för offentliga bad: 2 års materialgaranti och 3 års materialgaranti på kompressorn. 

 

Poolvärmepumpar (2017-2021) 

Q-serien, V-serien, X-serien, S-serien: 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti på kompressorn. 

P-serien: 2 års materialgaranti och 3 års materialgaranti på kompressorn. 

V-serien för offentliga bad: 2 års materialgaranti och 3 års materialgaranti på kompressorn. 


Poolvärmepumpar (2016)  

V-serien, H-serien, S-serien: 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn. 

P-serien, fullservicegaranti 2 år, 3 års kompressorgaranti 

V-serien för offentliga pooler: 2 års materialgaranti och 3 års kompressorgaranti 


Poolvärmepumpar (2015)  

V-serien, H-serien, S-serien: 3 års materialgaranti och 7 års kompressormaterialgaranti 

V-serien för offentliga bad, R-serien, P-serien: 2 års materialgaranti och 3 års kompressormaterialgaranti 


Poolvärmepumpar (2014)  

V-serien, H-serien, S-serien: 3 års materialgaranti och 5 års kompressormaterialgaranti 

V-serien för offentliga bad, R-serien, P-serien: 2 års materialgaranti och 2 års kompressormaterialgaranti 

Poolvärmepumpar (2012-2013) 

V-serien, H-serien, S-serien, R-serien, P-serien, V-serien för offentliga bad: 2 års materialgaranti och 5 års kompressorgaranti på V-serien, H-serien och S-serien. Övriga poolvärmepumpsserier endast 2 års kompressorgaranti. 

Vid kustnära installationer med salta vindar eller i andra hårt utsatta miljöer kan våra poolvärmepumpar i rostfritt stål (som inte är syrafast) så småningom angripas av rost. Detta påverkar inte värmepumpens funktion och är därmed inget som täcks av värmepumpens garanti.

VAD GÖR JAG SOM SLUTKUND VID ETT PROBLEM MED MIN POOLVÄRMEPUMP?

Vid ett eventuellt problem, kontakta din återförsäljare för hjälp. Vid fel i utrustningen kan du dock ha du god hjälp av den digitala displayen samt den medlevererade manualen (manualen finns ockå att ladda ner på vår hemsida, www.gullbergjansson.se). Vid ett fel i poolvärmepumpen är information om parameterinställningar, givarvärden och eventuella felkoder i displayen värdefull information för felsökning. Denna information ihop med serienumret på din värmepump kommer oftast att efterfrågas vid kontakt med din återförsäljare. Information om felkoders betydelse, hur parameter och givarvärden läses av finner du i din manual. 

Installation

GÅR DET ATT KOMBINERA POOLVÄRMEPUMP OCH SOLFÅNGARE?

Visst går det! Det har vi en antal kunder som gör. Det man skall vara aktsam för är dock att inte leda alltför varmt vatten från solfångarna direkt in i värmepumpen som då kan ta skada. Är du osäker på hur systemen skall kopplas samman rekommenderar vi att du frågar din återförsäljare.

VAR SKALL JAG PLACERA MIN POOLVÄRMEPUMP?

Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt insug. På våra split-modeller speciellt anpassade för inomhuspooler placeras dock den separata värmeväxlarenheten inomhus. I manualerna som du kan hitta på vår hemsida, www.gullbergjansson.se, finns bilder och måttangivelser som hjälper dig att placera din poolvärmepump rätt.

HUR VET JAG ATT JAG HAR RÄTT FLÖDE GENOM POOLVÄRMEPUMPEN?

Genom montaget av ett bypass-kit som består av tre ventiler (se manual) kan du själv reglera vattenflödet. Då du skall starta värmepumpen rekommenderar vi att du sakta släpper på vatten tills att värmepumpen startar av sig själv (våra värmepumpar är utrustade med en flödesvakt som känner av hur högt vattenflödet genom pumpen är). Före uppstart ställer du bypassventilen samt in- och utloppsventilerna helt öppna. Därefter stänger du sakta bypass ventilen som reglerar flödet mellan in- och utloppsrören tills värmepumpen startar. Värmepumpen kommer att visa felkoden EE3 så länge flödet är för lågt. När värmepumpen väl är igång kontrollerar du parameter A och B i displayen (dessa parametrar visar in- och utloppstemperatur) och säkerställer att differensen mellan dessa är 0-2 grader. Vid en för hög differens mellan parameter A och B behöver bypass ventilen stängas ytterligare.

Underhåll

VILKET UNDERHÅLL BEHÖVER POOLVÄRMEPUMPEN?

Ett kontinuerligt underhåll garanterar optimal verkningsgrad. Det är därför en god idé att kontinuerligt rengöra förångarbatteriet för att luftflödet inte ska begränsas. Förångabatteriet är den del där luften sugs igenom i värmepumpen och där luftens energi tas upp. Ett enkelt sätt att rengöra denna del är med hjälp av en grov pensel och en dammsugare. Dra försiktigt med penseln vertikalt (i samma riktning som de tunna metallflänsarna löper) samtidigt som dammsugaren hjälper till att ta bort damm, pollen etc. som kan begränsa luftflödet. Gör detta vid fint väder, det får inte vara fuktigt ute.

HUR STÄLLER JAG TEMPERATUREN?

Det finns en utförlig beskrivning i respektive användarmanual. Manualerna kan du hitta på vår hemsida, www.gullbergjansosn.se.  Den fabriksinställda temperaturen är 27 grader.

VARFÖR ÄR DET SÅ LITEN SKILLNAD I TEMPERATUR MELLAN IN/UTLOPPSVATTEN?

Värmepumpen arbetar med små skillnader i temperatur men cirkulerar hela poolvolymen flera gånger per dygn. Vi rekommenderar 0-2 graders skillnad mellan in- och utlopp. Skillnaden mellan in- och utloppsvatten kan avläsas med hjälp av parameter A och B i displayen. Närmare beskrivning finns i användarmanualen som återfinns på vår hemsida, www.gullbergjansson.se.

Hitta din återförsäljare!

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Våra priser gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

Gullberg & Jansson söker en Marknadsassistent

OM GULLBERG & JANSSON Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och...

Låt oss värma din pool!

Låt oss värma din pool!

Vi har sedan 2020 varit stolta guldsponsorer till Team Rynkeby Helsingborg! Tillsammans med Team Rynkeby Helsingborg auktionerar vi ut en specialdesignad utgåva av vår populäraste poolvärmepumpsmodell X20, till förmån för Barncancerfonden. Högsta budgivare får en X20...

Garantier

Ett garanterat tryggt köp

Vi står för service, garantier, lager och reservdelar samt utbildning av återförsäljare. Vi garanterar att våra produkter håller vad de lovar.

Service & Support

Vi finns alltid med dig

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Inspiration