2020

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2020

2019

Gullberg & Jansson AB (publ) Årsredovisning 2019

Gullberg Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2019

Protokoll årsstämma 

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2019

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2019

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

2018

Gullberg & Jansson årsredovisning 2018

Gullberg Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2018

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2018

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2018

2017

Gullberg & Jansson årsredovisning 2017

Gullberg & Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2017

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2017

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2017

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2017

2016

Gullberg & Jansson årsredovisning 2016

Gullberg & Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2016

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2016

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2016

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2016

2015

Gullberg & Jansson årsredovisning 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2015

Gullberg Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2015

Gullberg Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2015

2014

Gullberg & Jansson årsredovisning 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-mars 2014

2013

Gullberg & Jansson årsredovisning 2013

Gullberg & Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2013

Gullberg & Jansson AB (publ) delarsrapport jan-sep 2013

Gullberg & Jansson AB (publ) delarsrapport jan-jun 2013

Gullberg & Jansson AB (publ) delarsrapport jan-mar 2013