INFORMATION TILL KONSUMENTER

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Hitta din närmaste återförsäljare här. 

PRISER

Priserna är rekommenderade cirkapriser inklusive moms men priserna kan komma att förändras löpande. Priserna gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

BESTÄLLNING

Beställning görs hos någon av Gullberg & Janssons auktoriserade återförsäljare.

REKLAMATION

Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din återförsäljare.

GARANTIER OCH REKLAMATIONER

Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i Q-serien, X-serien och S-serien omfattas av tre års fullservicegaranti och sju års materialgaranti för kompressorn. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar i P-serien och V-serien för offentliga bad omfattas av två års materialgaranti och tre års materialgaranti för kompressorn.

Gullberg & Janssons övriga produkter omfattas av en materialgaranti med en specificerad garantitid, som gäller från produktens leveransdatum från Gullberg & Janssons lager. Specificerad garantitid för varje produkt hittar du här.  Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gäller inte skador som uppkommit av oaktsam användning,
felaktig installation eller motsvarande omständigheter. Material- eller fullservicegarantin gäller material- eller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Gullberg & Jansson ersätter reklamerad reservdel utan kostnad. Gullberg & Jansson ersätter ej kostnader gällande utfört arbete i samband med ett materialgarantiärende.
Gullberg & Jansson ersätter dock de kostnader, som Gullberg & Jansson själv på förhand specificerat, i samband med ett fullservicegarantiärende. Eventuell reklamationsanmälan ska alltid göras till din återförsäljare.

LEVERANSER

Vid leverans av pooltak i box åligger det köparen att vid ankomst själv lasta av produkten från lastbilen genom att öppna transportboxen och lyfta av samtliga varudetaljer var för sig. Lastbilschaufför kan
av försäkringsskäl inte delta vid avlastning. Pooltak är ömtåliga produkter och måste alltid hanteras varsamt. Vid leverans av bar cover, lamelltäcken eller liner åligger det köparen vid ankomst att själv lasta av produkten från lastbilen.

BESIKTNING VID LEVERANS

Vid leverans ska godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods. Likaså ska leveransens omfattning kontrolleras, så att inget fattas och att leveransen överensstämmer med beställningen. Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns
transportskador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan anmärkning ska göras på fraktsedelns kvittensdel. Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning ska godset ändå tas emot, men en anmärkning om skadan/felet ska då göras på fraktsedelns kvittensdel. Vi uppmanar återförsäljaren att ta bilder på
eventuell skada och maila dessa bilder till Gullberg & Jansson tillsammans med ifylld reklamationsblankett i samband med anmälan. Eventuella reklamationer ska alltid ske till återförsäljaren.