Aktuellt

Den 31 maj 2018 avhöll Gullberg & Jansson sin årsstämma i Helsingborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Utdelning

Stämman beslutade...

Läs mer

Lång och kall vinter gav lägre omsättning och lägre resultat


Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättning 10,5 (15,4) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA -1,7...
Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.gullbergjansson.se i pdf-format.

Gullberg & Janssons årsredovisning...

Läs mer

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2018 kl. 14:00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg....

Läs mer