Datum

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2016 kl. 13.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg....

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ), listad på Aktietorget, genomförde under perioden 5 april – 15 april en nyemission riktad till allmänheten om högst...

Läs mer

Teckningskursen i Gullberg & Janssons pågående nyemission riktad till allmänheten i Sverige har idag fastställts till 5,32 kronor. Teckningskursen har...

Läs mer

Lottie Svedenstedt, styrelsemedlem i Gullberg & Jansson AB (publ), som är listat på Aktietorget, tecknar 10 000 st. aktier i pågående nyemission i...

Läs mer