Datum

Som tidigare meddelats fattade styrelsen i Gullberg & Jansson AB (publ) den 29 februari 2016 beslut om apportemission av 2 020 357 aktier, med...

Läs mer

Martin Gren genom bolag, AB Grenspecialisten har köpt 157 498  aktier i Gullberg & Jansson. Martin Gren, genom bolag och familj ägde sedan tidigare...

Läs mer