Datum

Gullberg & Jansson AB (publ), som är listat på Aktietorget, har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva Poolvärlden AB inom...

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ), som är listat på Aktietorget, har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva Stads&Park Produkter i...

Läs mer

Hög omsättningstillväxt gav väsentligt förbättrat resultat 

  • Nettoomsättning 47,2 (36,9) MSEK
  • Rörelseresultat 2,4 (0,5) MSEK
  • Resultat efter skatt 2,4...
Läs mer

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 mars 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på...

Läs mer