Datum

Gullberg & Jansson kommer att under första kvartalet 2016 flytta huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg. Det nya huvudkontoret kommer att inrymma...

Läs mer

  • Nettoomsättning 29,0 (22,4) MSEK
  • Rörelseresultat 2,8 (2,2) MSEK
  • Resultat efter skatt 2,1 (1,6) MSEK
  • Resultat per aktie 0,37 (0,30) SEK
  • Soliditet 70 (77)...
Läs mer