Datum

Resultatdisposition: Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och arvode m.m.: Årsstämman beslutade att...

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) lanserar idag en ny responsiv hemsida som innebär att besökare kan se hemsidan från t.ex. en mobiltelefon, en...

Läs mer
  • Nettoomsättning 5,8 (3,9) MSEK
  • Rörelseresultat -1,6 (-1,2) MSEK
  • Resultat efter skatt -1,6 (-1,2) MSEK
  • Resultat per aktie -0,27 (-0,21) SEK
  • Soliditet 72...
Läs mer