Datum

Gullberg & Jansson inleder en marknadssatsning i Storbritannien, Frankrike och Spanien genom att utse Khadija Önneby till ny Sales Manager för dessa...

Läs mer

Nettoomsättning ökade med 46 % vilket gav väsentlig resultatförbättring

  • Nettoomsättning 32,0 (21,9) MSEK
  • Rörelseresultat 2,1 (0,8) MSEK
  • Resultat efter...
Läs mer