Datum

Gullberg & Jansson spridningsemission till allmänheten gav cirka 30 nya aktieägare till företaget. Syftet med emissionen var att bredda ägandekretsen...

Läs mer

Teckningskursen i Gullberg & Janssons pågående nyemission riktad till allmänheten i Sverige har fastställts till 2,68 kronor.

Läs mer

Marie Jensen, Vice VD och CFO på Gullberg & Jansson AB (publ), tecknar 2 000 st. aktier i Gullberg & Janssons pågående nyemission riktad till...

Läs mer

Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson AB (publ), kommer att presentera bolaget i Nyköping, Uppsala och Malmö på Aktietorgsträffar i samband med...

Läs mer