Datum

  • Nettoomsättning 21,9 (18,7) MSEK
  • Rörelseresultat 0,8 (1,8) MSEK
  • Resultat efter skatt 0,7 (1,3) MSEK
  • Resultat per aktie 0,15 (0,27) SEK
  • Soliditet 93 (91) %

...

Läs mer
  • Nettoomsättning 21,9 (18,7) MSEK
  • Rörelseresultat 0,8 (1,8) MSEK
  • Resultat efter skatt 0,7 (1,3) MSEK
  • Resultat per aktie 0,15 (0,27) SEK
  • Soliditet 93 (91) %

...

Läs mer