Artikel

Gullberg & Janssons årsredovisning 2017

Gullberg & Jansson AB (publ) årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på www.gullbergjansson.se i pdf-format.

Gullberg & Janssons årsredovisning 2017 finns tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson, tel: +46 (0)42 311 15 00  eller e-post: info@gullbergjansson.se. Handlingar inför årsstämman finns tillgängliga i sin helhet i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 27 april.


För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90


Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se
Hemsida: www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

Ladda ner pressmeddelandet här

Ladda ner Gullberg & Janssons årsredovisning 2007 här