Artikel

Gullberg & Jansson outsourcar CFO-funktionen

Gullberg & Jansson outsourcar CFO-funktionen genom att utse Gunilla Månsson till tillförordnad CFO. Gunilla Månsson är partner på affärskonsultfirman Navet AB. Gullberg & Janssons tidigare CFO och Vice VD, Marie Jensen lämnar sin tjänst omedelbart till följd av att den outsourcas. Outsourcingen av CFO-funktionen kommer att minska moderbolagets personalkostnader under 2018 men ger upphov till omstruktureringskostnader av engångs-karaktär på cirka 0,9 MSEK, vilket kommer att belasta resultatet för fjärde kvartalet 2017.

Gunilla Månsson är civilekonom och har en gedigen arbetslivserfarenhet som ekonomichef och är sedan 2015 partner på Navet AB. Navet är en affärskonsultfirma som verkar inom områdena corporate finance, ekonomistyrning och affärssystem med kontor i Helsingborg och Malmö. För mer information om Navet, besök gärna www.navet.se

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Gullberg & Jansson AB (publ) 

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.

Ladda ned hela pressmeddelandet här