Aktuellt

Alex Molvin, f.d. VD i Gullberg & Jansson AB, har 23 november 2018 sålt hela sitt innehav, motsvarande 8,9% av kapitalet, i Gullberg & Jansson AB....

Läs mer

Den varma sommaren har påverkat omsättningen positivt.

Läs mer

Gullberg & Jansson AB tidigarelägger delårsrapport januari-september 2018 till 31 oktober istället för tidigare kommunicerat 8 november.

För...

Läs mer

Gullberg & Jansson of Sweden AB har under hösten 2018 tecknat avtal med Visma Collectors AB för hantering av kravverksamhet.

 

Läs mer