Vår vision är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar.

Våra produkter ska hålla hög kvalitet. Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.

I vårt arbete vill vi vara hållbara. Rätt skötsel ger din Gullberg & Jansson produkt lång livslängd och i vår produktutveckling tänker vi alltid hållbarhet. Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).

Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra återförsäljare och till slutkonsument. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader. Varje år träffar vi servicepartners samt återförsäljare för utbildning – vi sprider vår kunskap vidare. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla dokumentation och sprängskisser. Skulle olyckan vara framme kan du vara trygg med att vi har reservdelar på vårt lager i Helsingborg.