Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag inom swimmingpoolbranschen med huvudkontor i Helsingborg. Vi är störst på pooltak och poolvärmepumpar i Nord

en och marknadsför också miljösmarta poolprodukter från de välkända franska tillverkarna Zodiac, Walter och Wood.

Pooltak och poolvärmepumpar är energibesparande produkter som skapar en behaglig badtemperatur och förlänger badsäsongen. Vi har sedan starten år 2002 fokuserat på att erbjuda energi- och klimatoptimerande produkter som sänker energiförbrukningen och bidrar till en grönare energianvändning i samhället. Vi har själva designat och utvecklat Nordens mest sålda poolvärmepumpar och pooltak, i nära samarbete med utvalda tillverkare från Asien och Europa som producerar stora volymer under noggrann kvalitetskontroll. 

Vår organisation erbjuder en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.  

Gullberg & Jansson AB (publ) är sedan 2012 listat på Spotlight Stock Market. De tre största ägarna i Gullberg & Jansson är Gaétan Boyer via bolag, LMK Ventures AB/LMK Industrier AB och Lars Lindgren.