Vår vision är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar.

Våra produkter ska hålla hög kvalitet. Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.
I vårt arbete vill vi vara hållbara. Rätt skötsel ger din Gullberg & Jansson produkt lång livslängd och i vår produktutveckling tänker vi alltid hållbarhet. Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).
Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra återförsäljare och till slutkonsument. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader. Varje år träffar vi servicepartners samt återförsäljare för utbildning – vi sprider vår kunskap vidare. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla dokumentation och sprängskisser. Skulle olyckan vara framme kan du vara trygg med att vi har reservdelar på vårt lager i Helsingborg.

 

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB är verksamt inom swimmingpoolbranschen. Pooltak och poolvärmepumpar är huvudprodukter men bolaget erbjuder även andra typer av pooltäckning, poolrobotar, automatisk rening etc. Dotterbolaget Stads & Park Produkter i Stockholm AB erbjuder en mängd nyskapande lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs. Under 2019 grundades ett tredje dotterbolag, Nordic Relax of Sweden AB, som kommer tillhandahålla produkter för hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson AB (publ) har sitt huvudkontor i Helsingborg.      

Gullberg & Jansson AB (publ) är sedan 2012 listat på Spotlight Stock Market. De tre största ägarna i Gullberg & Jansson är Gaétan Boyer via bolag, LMK Ventures AB/LMK Industrier AB och Lars Lindgren.