Klarplast eller kanalplast

FÖRDELAR MED KLARPLAST

Pooltak i klarplast är en exklusiv lösning för dig som vill simma under pooltaket och ändå kunna se fritt ut. Vid stora temperaturskillnader bildas dock lätt kondens på tak och väggar vilket kan försämra sikten. Pooltak i klarplast ger dig fritt ljusinsläpp och förhöjer effekten av din eventuella poolbelysning. 
Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som betecknar koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre U-värde (W/m²K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar bättre isolering. U-värdena nedan anger värdena för klarplast i PC, polykarbonat.

PANELVAL U-VÄRDE

3 mm klarplast 6,0 W/m²K
4 mm klarplast 5,1 W/m²K

FÖRDELAR MED KANALPLAST

Kanalplast ger ett naturligt insynsskydd för den som vill bada under pooltaket. Eventuella repor syns inte lika tydligt och inköpspriset är lägre än för klarplast. Kanalplasten är lättare och har kanaler med ett mellanrum av luft, vilket ger den något bättre isoleringsförmåga än klarplasten.
För ett pooltak utrustat med kanalplast kan det med tiden uppstå algtillväxt inne i kanalerna (oftast i nederkant). För ett pooltak utrustat med klarplast kan det däremot inte uppstå algtillväxt, då klarplasten är helt utan kanaler. Eventuella missfärgningar på kanalplasten, på grund av algtillväxt, omfattas inte av materialgarantin. Läs gärna mer under FAQ på vår hemsida www.gullbergjansson.se, om hur man kan motverka uppkomsten av algtillväxt i kanalerna. Isoleringsförmågan mäts med det s.k. U-värdet som betecknar koefficienten för transmissionsförlusterna. Ett lägre U-värde (W/m²K; watt per kvadratmeter och grad) indikerar bättre isolering. U-värdena nedan anger värdena för kanalplast i PC, polykarbonat.

PANELVAL U-VÄRDE

6 mm kanalplast 3,6 W/m2K
8 mm kanalplast 3,3 W/m2K
10 mm kanalplast 3,0 W/m2K