PRISBRYTPUNKTER LEIA OCH ALVA

Just nu är det många av våra Partners som beställer våra storsäljande, låga pooltaksmodeller, Leia och Alva. Leia och Alva varierar i pris beroende på framförallt pooltakets längd.  Det finns alltså vissa ”prisbrytpunkter” på längden som är bra att känna till vid offertframtagning i pooltakskonfiguratorn.  

En prisbrytpunkt innebär en specifik maxlängd på pooltaket där priset ökar från en längd till en annan. Prisbrytpunkter för Leia och Alva finns vid max längd 6,24 m < 6,30 m < 7,65 m < 8,31 m < 8,39 m < 10,19 m < 10,37 m < 10,47 m < 12,72 m. 

Exempel 1: Ett Leia med maxlängd 8,31 m är betydligt billigare än ett Leia som är 8,32 m långt.

Exempel 2: Ett Alva med maxlängd 8,39 m är betydligt billigare än ett Alva som till exempel är 8,40 m i längd och därmed har passerat en prisbrytpunkt.

Anledningen till att det finns olika prisbrytpunkter på olika maxlängder är att antalet profiler och/eller sektioner ökar vid dessa brytpunkter och att pooltaket då får en annan utformning och högre tillverkningskostnad.