Värm poolen effektivt med en värmepump från Gullberg & Jansson

av | jun 15, 2022 | Nyheter

Med en miljösmart värmepump för din pool förlänger du badsäsongen, att värma poolen med en poolvärmepump är det vanligaste och mest effektiva. Vi erbjuder ett brett sortiment av poolvärme anpassat för det nordiska klimatet.

Varför ska jag välja en poolvärmepump som uppvärmningskälla?
Att värma poolen med en poolvärmepump är det enklaste och mest effektiva. Jämfört med elvärme kan du räkna med en besparing om 65-85%, vilket medför en mycket god investeringslogik.
Våra värmepumpar har en inbyggd flödesvakt för säkerställa säker drift och kräver minimalt med underhåll, inför vintern är det dock viktigt att dränera pumpen. Att värma poolen med en poolvärmepump är dessutom klimatsmart, eftersom elen i Sverige är så gott som fossilfri, win-win för både dig och miljön.

Välj rätt värmepump för din pool
Oavsett vilken poolvärmepump du väljer ur vårt sortiment, håller alla våra modeller hög kvalitet. Vilken modell av värmepump just du ska välja beror på vilken effekt du har behov av och var värmepumpen ska placeras. Poolvärmepumpen skall placeras utomhus med tillgång till fritt insug, i våra manualerna finns bilder och måttangivelser som hjälper dig att placera din poolvärmepump rätt. Vid uppskattning av effektbehovet utgår man ifrån hur stor din pool är, dvs hur många m³ vatten din pool har som ska värmas upp. I praktiken spelar dock en rad andra faktorer in; vindexponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer och inte minst poolisolering samt övertäckning. Det är viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan olika poolkonstruktioners förmåga att behålla värmeenergi. Viktigast är dock, enligt vår erfarenhet, övertäckning av poolen under natten då en mycket stor andel av den förlorade värmeenergin försvinner just då.

Behöver du hjälp med vilken poolvärmepump du ska välja? Ta kontakt med någon av våra duktiga och utbildade återförsäljare. 

Med önskan om en härlig poolsäsong // Teamet på Gullberg & Jansson

Våra senaste inlägg

Hitta din återförsäljare!

Gullberg och Janssons produkter kan köpas via ett brett nätverk av återförsäljare i Norden. Våra priser gäller för produkten. Kostnad för frakt och installation kan tillkomma. Ta kontakt med din närmaste återförsäljare för exakta prisuppgifter.

Inspiration