Gullberg & Jansson AB (publ.): Följ bolagsstämman den 27 maj digitalt!

Vi erbjuder nu våra ägare en digital visning av bolagstämman. För att delta måste man vara registrerad som ägare hos Euroclear Sweden AB den 20 maj.
Digitala deltagare blir utan rösträtt men har under stämman möjlighet att ställa frågor.
Vill du delta digitalt? Anmäl dig via mail till info@gullbergjansson.se senast 25 maj. Dagen innan stämman, den 26 maj, skickas en länk som aktiveras i samband med att stämman startar den 27 maj.
Angående rösträtt, se ursprunglig kallelse här: https://www.gullbergjansson.se/2020/04/24/kallelse-till-arsstamma-i-gullberg-jansson-ab-publ-2/