TACK!

Från 15 april till 31 maj skänkte vi 100 kr per såld poolvärmepump till orgaisationen WaterAid. WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan starten 1981 har 28,2 miljoner män­niskor fått till­gång till rent vat­ten som ett re­sul­tat av WaterAids ar­bete. Med er hjälp skänkte vi hela 56 300 kr till WaterAid.

Läs mer om vad våra pengar räcker till och WaterAids fantastiska arbete här: https://www.wateraid.org/se/