Vi skänker 100 kr per såld poolvärmepump till WaterAid!

Från 15 april till 31 maj skänker vi 100 kr per såld poolvärmepump till orgaisationen WaterAid. WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan starten 1981 har 28,2 miljoner män­niskor fått till­gång till rent vat­ten som ett re­sul­tat av WaterAids ar­bete.

Läs mer om deras fantastiska arbete här: https://www.wateraid.org/se/