Cirkulationspumpar

Zodiac har en lång erfarenhet av cirkulationspumpstillverkning och erbjuder ett komplett utbud av
både en variabel hastighetspump, FloPro VS, och enhastighetspumpar, FloPro, av högsta kvalitet.
Samtliga cirkulationspumpar är mycket enkla att installera och det går snabbt att ersätta en befintlig pump tack vare retrofit installation med låg eller hög bottenplatta. Samtliga cirkulationspumpar har ett stort förfilter (2,6 liter) och är enkla att underhålla.