Prisbrytpunkter Leia och Alva

Prisbrytpunkter Leia och Alva

Just nu är det många av våra Partners som beställer våra storsäljande, låga pooltaksmodeller, Leia och Alva. Leia och Alva varierar i pris beroende på pooltakets längd och bredd. Vi vill uppmärksamma er på att priset varierar framförallt vid ökad längd. Det finns alltså vissa ”prisbrytpunkter” på framförallt längden som är bra att känna till vid offertframtagning i pooltakskonfiguratorn.  

En prisbrytpunkt innebär en specifik max längd eller max bredd på pooltaket där priset ökar från en längd eller bredd till en annan. Prisbrytpunkter för Leia och Alva finns vid max längd 6,24 m < 6,30 m < 7,65 m < 8,31 m < 8,39 m < 10,19 m < 10,37 m < 10,47 m < 12,72 m. Prisbrytpunkter på bredden för Leia och Alva finns vid max bredd (innermått) 3,12 m < 3,37 m < 3,62 m < 3,87 m < 3,98 m < 4,23 m < 4,48 m < 4,73 m < 4,85 < 5,10 < 5,35 < 5,60  m.    

Exempel 1 (längd): Ett Leia med maxlängd 8,31 m är betydligt billigare än ett Leia som är 8,32 m långt.

Exempel 2 (bredd): Ett Leia med maxbredd 4,23 m är betydligt billigare än ett Leia som är 4,24 brett. 

Exempel 3 (längd): Ett Alva med maxlängd 8,39 m är betydligt billigare än ett Alva som till exempel är 8,40 m i längd och därmed har passerat en prisbrytpunkt.

Anledningen till att det finns olika prisbrytpunkter på olika maxlängder och maxbredder är att antalet profiler och/eller sektioner ökar vid dessa brytpunkter och att pooltaket då får en annan utformning och högre tillverkningskostnad.