Styrelse & Ledning

Styrelse och Ledning

Peter Ragnarsson

Styrelseordförande sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier. 

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.


Alex Molvin

Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)
Innehav: 764 000 aktier

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.


Gaétan Boyer

Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 757 105 aktier 

Gaétan Boyer är grundare och VD i Poolvärlden AB och Stads&Parkprodukter i Stockholm AB, som är helägda dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.


Lars-Erik Andersson

Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945)
Innehav: 75 000 aktier

Lars-Erik Andersson tillför kunnande inom systematisk produktutveckling och uppbyggnad av internationell kompetens i vår organisation. Lars-Erik Andersson är tidigare VD i bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB och Arcam AB (publ). 


Susanna Hilleskog

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)
Innehav: 0 aktier

Susanna Hilleskog har lång sälj- och marknadsbakgrund från ledande befattningar inom främst Trelleborg AB (publ) och Akzo Nobel AB. Numera är Susanna Hilleskog bland annat VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i ProfilGruppen AB (publ) och Svensk Däckåtervinning AB.


Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)
Innehav: 0 aktier

Lottie Svedenstedt har lång detaljhandelsbakgrund från ledande befattningar inom främst H&M AB och IKEA AB. Numera är Lottie Svedenstedt bland annat styrelseordförande i Akustikmoduler Sverige AB, Uppstart Helsingborg, MiL Institute och K-utveckling Engineering AB samt styrelseledamot i Byggmax Group AB, Helsingbogs IF (HIF) ITAB Shop Concept AB (publ), Swedavia AB, Åhus Studiodata AB, Orango AB, Vanna AB och Orango Group AB.


Ledning

Alex Molvin

Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)
Innehav: 764 000 aktier

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.


Marie Jensen

Vice VD och CFO sedan 2013 (född 1978)
Innehav: 2 000 aktier

Marie Jensen har en bakgrund inom ekonomi, redovisning och försäljning.


Gaétan Boyer

Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 757 105 aktier 

Gaétan Boyer är grundare och VD i Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB)  och Stads&Parkprodukter i Stockholm AB, som är helägda dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.