Styrelse & Ledning

Styrelse och Ledning

Peter Ragnarsson

Styrelseordförande sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier. 

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.


Alex Molvin

Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)
Innehav: 764 000 aktier

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.


Gaétan Boyer

Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 757 105 aktier (närstående Evarist AB:s, familj och eget innehav)

Gaétan är Sales Manager i Gullberg & Jansson och VD i Stads & Parkprodukter. Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads & Parkprodukter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan har en civilingenjörsexamen.


Susanna Hilleskog

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)
Innehav: 0 aktier

Susanna Hilleskog har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborg-koncernen. Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i BIM Kemi AB och Svensk Däckåtervinning AB. Susanna har en civilekonomexamen.


Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)
Innehav: 3200 aktier

Lottie Svedenstedt har haft ledande befattningar inom H&M AB och IKEA AB. Lottie är styrelseledamot i bland andra Byggmax Group AB, Helsingbogs IF (HIF), ITAB Shop Concept AB (publ) och Swedavia AB.


Ledning

Alex Molvin

Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)
Innehav: 764 000 aktier

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ), ett private equitybolag med inriktning mot industriella investeringar. Alex har en civilekonomexamen.


Marie Jensen

Vice VD och CFO sedan 2013 (född 1978)
Innehav: 2 000 aktier

Marie Jensen har en bakgrund inom ekonomi, redovisning och försäljning.


Gaétan Boyer

Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 757 105 aktier 

Gaétan Boyer är grundare och VD i Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB)  och Stads&Parkprodukter i Stockholm AB, som är helägda dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.