Artikel

Gullberg & Jansson och dotterbolaget Poolvärlden integrerar sina verksamheter

Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Poolvärlden  integrerar sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Dotterbolaget Poolvärlden har namnändrats till Gullberg & Jansson of Sweden AB och har via en inkråmsöverlåtelse förvärvat verksamheten inom swimmingpoolbranschen från moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget renodlas därmed till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster. Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.

– Genom att integrera verksamheterna i Gullberg & Jansson och Poolvärlden, som har gemensamma  återförsäljare inom swimmingpoolbranschen, så kan vi utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Med ett brett kvalitetssortiment inom miljösmarta poolprodukter och ett starkt sälj- och servicefokus på våra återförsäljare i Norden har vi mycket goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt framöver, säger Alex Molvin, VD på Gullberg & Jansson. 

Efter den genomförda verksamhetsintegrationen består Gullberg & Jansson-koncernen av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden och arbetar utifrån företagets nya säljkontor i Stockholm.
 

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Bisnode.

Ladda ned hela pressmeddelandet här