Aktuellt

Gullberg & Jansson AB tidigarelägger presentation av delårsrapport januari-juni 2018 till 28 augusti istället för tidigare kommunicerat 29 augusti.

F...

Läs mer

Gullberg & Jansson utser Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck har...

Läs mer

Tekniska problemen med appen ”PoolTemp” lösta i de flesta fall

Många användare av appen ”PoolTemp” för Gullberg & Janssons poolvärmepumpar har...

Läs mer

Den 31 maj 2018 avhöll Gullberg & Jansson sin årsstämma i Helsingborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Utdelning

Stämman beslutade...

Läs mer