Aktuellt

Gullberg & Jansson AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på www.gullbergjansson.se i pdf-format.

Gullberg & Janssons årsredovisning...

Läs mer

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2017 kl. 15.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg....

Läs mer

Gaétan Boyer, Affärsområdeschef och styrelseledamot i Gullberg & Jansson, har genom bolag och med familj köpt 18 000 st. aktier i Gullberg & Jansson. ...

Läs mer

Slutförda företagsförvärv av Poolvärlden och Stads & Parkprodukter har skapat en strategisk plattform för att kunna uppnå lönsam tillväxt framöver 

  • ...
Läs mer